SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, July 26, 2018

TAFSIRAN NILAI PEKALI KEANJALAN (HOW TO MEASURE A VARIABLE'S SENSITIVITY)

Takrif keanjalan:

suatu ukuran tindak balas peratus perubahan kuantiti sesuatu barang (Qx) akibat peratus perubahan:

a.  harga barang itu (sendiri): Edp, keanjalan permintaan harga

b.  harga barang lain (penggenap / pengganti): Ec, keanjalan silang

c.  pendapatan: Ey, keanjalan pendapatan

d.  harga barang itu (sendiri): Es, keanjalan penawaran


Rumus:

Edp:  Q1 - Qo       Po
          ------------  ×   ----
          P1 - Po        Qo


Ec:     Qx1 - Qxo      Pyo
          ----------------  ×  ------
          Py1 - Pyo        Qxo


Ey  = Q1 - Qo       Yo
          ------------  ×   ----
          Y1 - Yo        Qo


Es =  Q1 - Qo       Po
          ------------  ×   ----
          P1 - Po        Qo

petunjuk:  Qx, kuantiti sesuatu barang
                   Qo, kuantiti asal
                   Q1, kuantiti baharu
                   Po, harga asal
                   P1, harga baharu
                   Px, harga barang itu (sendiri)
                  Py,  harga barang lain (penggenap / pengganti)
                    Yo, pendapatan asal
                    Y1, pendapatan baharu

contoh tafsiran / intrepretasi pekali / koefisien Edp, katakan  - 2.2. tanda negatif (-) hanya menunjukkan hubungan songsang harga dengan kuantiti. Oleh itu, abaikan ketika menulisan tafsiran pekali Edp. Maka ayat yang dikehendaki akan berbunyi:

Apabila harga sesuatu barang naik 1%, maka kuantiti yang diminta turun 2.2%

Nota: bahagian pertama ayat mesti sebut 1%. hanya bahagian kedua ayat yang merujuk nilai pekali Edp yang telah dihitung.

Untuk Ec, hanya tukar harga barang lain / penggenap / penggenap (bahagian 1), katakan 0.7:

Apabila harga barang pengganti / penggenap naik 1%, maka kuantiti yang diminta naik / turun 0.7%

Untuk Ey, hanya tukar kepada pendapatan (bahagian 1),  katakan 1.2:

Apabila pendapatan naik 1%, maka kuantiti yang diminta naik 1.2%


Untuk Es, sama dengan ayat Edp (bahagian 1), hanya tukar bahagian kedua kepada kuantiti ditawarkan  katakan 3.4:

Apabila harga sesuatu barang naik 1%, maka kuantiti yang ditawarkan naik 3.4%

Sekian. Semoga bermanfaat.