SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Friday, October 3, 2014

CONTOH SOALAN DAN PERANCANGAN JAWAPAN ESEI EKONOMI MALAYSIA STPM ( NO GENERAL REMARKS PLEASE)

...

...

...


1
(a)    Bagaimanakah cara menghitung kadar pengangguran?                                         
[2]2

Kadar pengangguran ialah jumlah peratusan tenaga buruh yang tidak bekerja berbanding dengan jumlah tenaga buruh. Rumus hitungan =

(Jumlah penganggur ÷ jumlah tenaga buruh)  X  100, atau

(Jumlah tenaga buruh – jumlah guna tenaga) ÷ jumlah tenaga buruh  X 100

2 markah

(b)    Jelaskan dua kesan pengangguran terhadap sosioekonomi negara.

Pembaziran sumber: terdapat sumber yang tidak digunakan à keluaran negara lebih kecil
                                  daripada yang sepatutnya / guna tenaga penuh tidak tercapai

Pertumbuhan ekonomi terjejas: lompang deflasi semakin besar / kegiatan ekonomi lembap /
                                                   AE lemah / lebihan AS

Pendapatan per kapita berkurangan:  Dengan jumlah penduduk yang sama, pengangguran
                                                            menurunkan pendapatan per kapita

Taraf hidup merosot:  pendapatan negara / pendapatan negara benar merosot

Kemahiran buruh hilang:  jika menganggur, lama-kelamaan kemahiran sedia ada hilang

Kadar kemiskinan meningkat:  peruntukan untuk pembangunan beralih bagi mengatasi
                                                  masalah kemiskinan

Masalah sosial:  hilang pendapatan bagi memenuhi keperluan à kegiatan antisosial / jenayah

Ketidakstabilan politik:  gerakan menentang kerajaan meningkat / berlaku rusuhan dll.

Mana-mana 2 isi + huraian @ 2 markah = 4


(a)    Terangkan maksud belanjawan kurangan.

Berlaku apabila jumlah perbelanjaan kerajaan melebihi hasil yang diperoleh
Ketika ekonomi meleset / masalah pengangguran: G ↑, @ T ↓, atau secara serentak 
 2 markah
(b)    Huraikan bagaimana kerajaan Malaysia membiayai belanjawan kurangan.                    

Hutang dalam negara:  jual bil perbendaharaan / sijil pelaburan / sekuriti kerajaan
                                     kepada institusi kewangan tempatan / domestik

Hutang luar negara:  jual sekuriti kerajaan di pasaran antarabangsa
                              :  pinjaman projek  institusi kewangan antarabangsa (Bank Dunia, ADB)

2 isi + huraian @ 2 markah =  4


[4]
[2]

[4]  3
Terangkan dua sistem kadar pertukaran asing di Malaysia.

Sistem kadar pertukaran boleh ubah:
Ditentukan oleh kuasa DD, SS mata wang asing di pasaran pertukaran asing
RM boleh disebut dalam mata wang negara rakan dagang utama
Dipengaruhi / terdedah kepada krisis kewangan antarabangsa

Sistem kadar pertukaran tetap:
Ditentuⁿ oleh kerajaan sama ada lebih tinggi / lebih rendah daripada kadar pertukaran pasaran
Pernah ditetapkan dengan paun sterling (1967 – 73), kemudian dengan USD (1998 – 2005)
Memerlukan jumlah rezab mata wang asing yang banyak / jangka pendek sahaja
2 isi+ huraian @ 3 markah = 6

[6]

  45
6
(a)    Apakah maksud unit perniagaan perkongsian?

Menggabungkan modal, kepakaran / kemahiran / pengetahuan dan kerjasama
Dimiliki mínimum 2 orang rakan kongsi, maksimum 20 orang bertujuan mendapat untung

2 markah

(b)    Nyatakan empat kebaikan perkongsian.

Mudah ditubuhkan:  keperluan modal kecil / tatacara penubuhan mirip milikan tunggal

Gabungan banyak idea:  keupayaan berhadapan dengan pesaing

Menggembleng tenaga / kemahiran / kepakaran yang berlainan: berlaku pengkhususan

Mudah mendapat modal:  keyakinan bank langsai hutang

Mengembangkan kemampuan perniagaan:  menerusi sumbangan ekuiti rakan kongsi

Tidak dikenakan cukai perniagaan: hanya cukai pendapatan perseorangan
Huraikan fungsi institusi kewangan dari segi:

(a)    Perantara Kewangan

Memudahkan pembiayaan kepada pihak firma tanpa perlu berurusan dengan sejumlah penyiman / pendeposit yang besar bilangannya.

Memudahkan penyimpan / pelabur membuat deposit tanpa perlu berurusan secara langsung dengan firma.

Mengumpulkan wang / deposit daripada masyarakat / perusahaan / unit lebihan
Bayar faedah / dividen atas deposit.

Meminjamkan semula wang kepada pihak yang memerlukaannya / unit kurangan:
menyalurkan dana daripada unit lebihan kepada unit kurangan
(dengan tanggungjawab bayar balik) 
4 isi @ 1 markah = 4

(b)    Penyerakan dan Perkongsian Risiko

Penyerakan risiko: Menyimpan risiko bagi kumpulan, tetapi menyebarkannya menerusi
                               pemindahan dalam kalangan individu / pendeposit / pelabur yang berbeza.

Perkongsian risiko:  berkongsi bebanan kerugian / pulangan secara optimum daripada risiko
                                 dengan pihak lain.

2  isi @ 1 markah = 2


Terangkan secara ringkas tiga sumber pendapatan penduduk di Malaysia.                                                                           
[2][4]


[4][2]

[6]
Upah:  bayaran kepada faktor buruh atas sumbangan tenaga mental dan fizikal dalam peneluaran

Sewa:  bayaran kepada faktor yang memiliki penawaran terhad, contohnya tanah

Bunga:  bayaran kepada faktor modal dalam bentuk % daripada modal yang dipinjam

Dividen: bayaran kepada pemegang saham dalam tempoh tertentu (atas bahagian untung syarikat)

Untung:  Bayaran kepada faktor usahawan kerana m’gembeng faktor untuk m’hasilⁿ barangan /
               kesanggupan menanggung risiko

Harta pusaka:  peninggalan si mati. Harta alih, tidak alih (rumah, tanah, saham), wang tunai,
                        manfaat / diyat.

Bayaran pindahan: bayaran tanpa sumbangan produktif (pencen, biasiswa, zakat, elaun
                               pengangguran, bunga atas pinjaman kerajaan / pinjaman pengguna) 
      
mana-mana 3 isi + huraian @ 2 markah = 6

No comments: