SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, February 27, 2014

ANALISIS PERMINTAAN AGREGAT (VERTICAL GEOMETRIC RELATIONSHIP)

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KESEIMBANGAN PN: ANALISIS PERMINTAAN AGREGAT,  AD  (27022014)__________

Hasil Pembelajaran:
1. M’takrifⁿ keluk AD;  2. Menerbitⁿ keluk AD & m’jelasⁿ cirinya;   3. M’huraiⁿ faktor yg m’pengaruhi p’alihan keluk AD

Takrif keluk AD:

Cara Menerbitkan Keluk AD
KelukHuraian

1.  Keseimbangan asal ___, ___ t’capai apabila __  =  ___,
      à tingkat harga umum = ___
     (huraian harga, pendapatan negara benar untuk AD)

2.  Andaiⁿ harga umum ↓ ke ___, komponen ___ ↑
     à keluk ___ b’alih ke ______, i.e. ____
è Keseimbangan baharu di ___, ___
(huraian ΔE, ΔP, Δ pendapatan negara benar untuk AD)

3.  Andaiⁿ harga umum ↑  ke ___, komponen ___ ↓
     à keluk ___ b’alih ke ______, i.e. ____
è Keseimbangan baharu di ___, ___
(huraian ΔE, ΔP, Δ pendapatan negara benar untuk AD)

4.  Sambung titik __, __, ___ à t’bentuk keluk AD b’cerun __ve
     i.e. hubungan s________antara P dengan Y _______

5.  Apabila P↓ dari ___ ke __ à __ΔY dari ___  ke  __

     Apabila P↑ dari ___ ke __ à __ΔY dari ___  ke  __

Faktor yang m’pengaruhi keluk AD b’cerun -ve
Bil.
Faktor
Huraian
1
C
P __, Y isi rumah __, C __, Y __ à AD __, Y __, vv
2
I
P __,  r  nominal __, I __, Y __ à AD __,  Y __, vv
3
G
P __, nilai benar T __, G __, Y __  à AD __,  Y __, vv
4
X
P __, Px __,Dx __, Y __  à AD __,  Y __, vv
5
M
P __, PM__, DM __, DD keluaran tempatan __,  Y __  à AD __,  Y __, vv

Faktor Peralihan Keluk AD
Bil.
Faktor
Huraian
1
ΔC
C __, AE __, keluk AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD b’alih ke _________,  vv
2
ΔI
I __, AE __,  keluk AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD b’alih ke _________,  vv
3
ΔG
G __, AE __, keluk AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD b’alih ke _________,  vv
4
ΔX
X __, AE __, keluk  AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD b’alih ke _________,  vv
5
ΔM
M __, AE __, keluk AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD b’alih ke _________,  vv
6
ΔXn
Xn _ve, AE __, keluk  AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD b’alih ke _________,  vv
7
ΔMS
MS __, AE __,  keluk  AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD b’alih ke ______,  vv
8
ΔT
T individu__, Yd __, C __, AE __,  keluk AE  b’alih ke ________, Y __, keluk AD  b’alih ke _______,  vv


©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)
...

...

...

No comments: