SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, February 4, 2014

PENENTU PENGGUNAAN, TABUNGAN, PELABURAN (FORGONE INCOME)SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KESEIMBANGAN PN: ANALISIS Y, C, S  (05022014)____________________________

KelukHuraian
(hubungan Y dengan C, S)

a)  apabila Y = ___, S = ___ pada Y__

b)  +ΔY drp. Y__ke Y__:  MPC = _______,  MPS =  ______

c)  +ΔY drp. Y__ke Y__:  MPC = _______,  MPS =  ______

d)  +ΔY drp. Y__ke Y__:  MPC = _______,  MPS =  ______


©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)


SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KESEIMBANGAN PN: PENENTU C, S, I  (05022014)____________________________

PENENTU / FAKTOR YANG M’PENGARUHI
C,    S
I
1)  Y  ____   _________:   ___↑,  ___ ↑;
   pada tingkat ___ t’tentu +Δ___ > +Δ ___,  lebihan di___

1)  ___, i.e. _____ meminjam
     à __↑, ___ meminjam ↑, __ ↓  (hubungan __ve), vv
2)  ___, i.e. pulangan kepada ___
     ___↑,  ___↑,  ___↓, vv

2)  ____, i.e. kecekapan _______ ____ vs kadar ________
     à kadar _________ > __ :  __ m’___ⁿ,  vv
3)  ___________ Y
     ____ golongan _______ < _____ golongan ________
è +Δ___ golongan _________  di___
è +Δ___ golongan _________  di___
kerana _____________  sudah / belum di__________

3) ___________ eko. masa depan:
     jika b’____________: ___↑
=> keluk ___ b’alih ke  ______

      jika _____________,  ___↓
=> keluk ___ b’alih ke  ______Keluk4  Keadaan __________  / _____________ masa depan
    a)  kes inflasi: __ ↑ kerana ___ di_______ ↑;   ___ ↓
    b)  kes __________:  __ ↓, __ ↑ ~ ___  masa depan

4)  P’kembangan  _____________
      à daya pgⁿ __ , ___purata  __,  pgⁿ __,  I  __
è Keluk ____ b’alih ke _________
5  Sikap b’_______  ________ (paradoks p’__________):
    ___  ________ mementingⁿ ___________ masa _____
è __ ↑, __ ↓, vv

5)  ___
     à __ ↑,  __ ↑, keluk  ____  b’alih ke ________,  vv

©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)


No comments: