SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, February 20, 2014

KUIZ LOMPANG DEFLASI, LOMPANG INFLASI (MATCHING ACTUAL WITH POTENTIAL NATIONAL INCOME)

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KUIZ LOMPANG DEFLASI, LOMPANG INFLASI  (21022014)_____________________

1)  a.  Lukis gambar rajah menunjukkan lompang deflasi menerusi hubungan geometrik antara pendekatan AE – Y
           dengan pendekatan J – W.                                                                                                                                 [4 markah]

      b.  Pada gambar rajah tersebut, tandakan kedudukan lompang deflasi dan jurang KNK.                           [2 markah]

      c.  Cadangkan empat langkah dasar fiskal bagi menutup lompang deflasi berkenaan.                                [4 markah]


2)  Tentukan status pernyataan dalam jadual di bawah sama ada benar atau palsu.

Bil.
Pernyataan
Benar
Palsu
Markah
1
Pendapatan negara sebenar ialah keluaran negara keseimbangan.2
Pendapatan negara potensi sentiasa mengalami turun naik.3
Jika pendapatan negara sebenar melebihi pendapatan negara potensi, maka berlaku masalah kemelesetan dan pengangguran.4
Jurang KNK bersamaan dengan pengganda darab lompang deflasi.5
Lompang inflasi berlaku kerana jumlah barang yang dikeluarkan tidak dapat ditambah lagi bagi menampung jumlah barang yang diminta.

3.  Dengan menggunakan contoh berangka, tunjukkan cara lompang inflasi dapat diatasi.                             [10 markah]


©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

...

...

...

No comments: