SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, February 6, 2014

FUNGSI CUKAI, FUNGSI PERBELANJAAN KERAJAAN (CURVE SHIFT)SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KESEIMBANGAN PN 3 SEKTOR, CUKAI SEKALI GUS  (07022014)_________________

Hasil Pembelajaran:  M’jelasⁿ konsep keseimbangan PN m’ikut pendekatan AE= Y, dan pendekatan J = W

Pengenalan

1   Cukai (T) dikenaⁿ  õ ________, i.e. cukai ____________ isi rumah + cukai ___________korporat
                       è     T  me<ⁿ ___, i.e. komponen _____________

2  Cukai sekali gus (lump sum) dikenaⁿ ke atas ___  à ___↓; maka ___ ≠ ___


Kaedah Gambar Rajah1)  Andaian:  ___ dan  ___ kekal sama se_______, se________ T.

2)  Keluk fungsi __, __ b’mula pada titik __, ____yang b’_______

3)  Selepas T:

      MPC  b’<  sebanyak   _____ (        )

      MPS  b’<  sebanyak   _____ (        )

Contoh berangka

Tugasan:  Huraikan secara ringkas fungsi perbelanjaan kerajaan  ( 5 markah)


1.  Fungsi G menjelaskan hubungan antara ___ dengan ___

2.  G meliputi p’belanjaan ________________ dan p’belanjaan  p’_________________

3.  Contoh p’belanjaan m’_________: g____,  p________; p’belanjaan p’___________:  h__________, s__________

4.  Fungsi  G tidak di____________  õ ___, i.e. G ≠ f (Y).   Ertinya ±ΔY à ___

5.  Maka, keluk fungsi  G  b’bentuk  m’___________ se______ dengan paksi  ___ @  anjal  ____________


Tugasan Bawa balik Ke Rumah:

Berdasarkan pendekatan perbelanjaan agregat – pendapatan dan pendekatan suntikan – bocoran,  jelaskan proses mencapai keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor.

Gunakan gambar rajah untuk menjelaskan jawapan anda.            [10 markah]

©  cikguazharrodzi.blogspot.com


No comments: