SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, February 22, 2016

TUTORIAL BAB 3 MAKROEKONOMI STPM (CLOSED ECONOMICS MODEL)SMK ST MICHAEL, IPOH: MAKROEKONOMI UA2, TUTORIAL 1 (23022016) ___________________________________

1.  Berikan takrif:
     a)  keseimbangan pendapatan negara
     b)  perbelanjaan agregat
     c)  penggunaan
     d)  tabungan
     e)  pelaburan
      f)  perbelanjaan kerajaan
      g)  cukai
      h)  eksport
       i)  import
       j)  suntikan
      k)  bocoran
       l)  ekonomi tertutup
     m)  ekonomi terbuka
      n)  fungsi penggunaan
      o)  fungsi tabungan
      p)  penggunaan autonomi
      q)  penggunaan teraruh
      r)  mpc
      s)  mps
      t)  pendapatan boleh guna (Yd)
      u)  fungsi pelaburan
      v)  fungsi perbelanjaan kerajaan
     w)  pengganda
      x)  dasar fiskal
      y)  lompang deflasi
      z)  lompang inflasi
    aa)  jurang knk
    ab)  kitaran perniagaan
    ac)  belanjawan
    ad)  hasil kerajaan
     af)  perbelanjaan mengurus
    ag)  perbelanjaan pembangunan
    ah)  cukai langsung
     ai)  cukai tak langsung
     aj)  hasil bukan cukai
    ak)  dasar belanjawan
     al)  belanjawan lebihan
   am)  belanjawan kurangan
    an)  belanjawan berimbang
    ao)  dasar belanjawan mengembang
    ap)  dasar belanjawan menguncup
    aq)  ekonomi terbuka
     ar)  eksport bersih
     as)  fungsi eksport
     at)  fungsi import
    au)  fungsi suntikan
   aw)  fungsi bocoran
    ax)  fungsi perbelanjaan agegat
    ay)  cukai sekali gus
    az)  import autonomi
    ba)  KNK potensi
    bb)  KNK sebenar
    bc)   KNK benar
    bd)  KNK nominal
2   Berdasarkan pelan gambar rajah di bawah, sediakan keluk penentuan keseimbangan ekonomi 3 sektor:

a.       paksi  / label AE, Y, 0
b.      garis 45° / label Y = AE
c.       fungsi AE = C + I + G   (2160 + 0.8Y)
d.      label keseimbangan E
e.      Yo = 10,800
f.        Paksi J-W, 0, Y, kawasan -ve
g.       fungsi suntikan I + G = 1300
h.      fungsi bocoran S + T = -860 + 0.2Y
i.         label keseimbangan E, Yo


3)  Sediakan huraian gambar rajah di atas berpandukan pelan huraian di bawah:
      a.  pendekatan AE – Y:  pencapaian Eo, di kiri Yo, di kanan Yo. Penyesuaian
      b.  pendekatan J – W:  pencapaian Eo, di kiri Yo, di kanan Yo

4)  Tugasan kuantitatif

      Fungsi AE sebuah negara terdiri daripada komponen di bawah dalam RM juta:
     
      C =   1000 + 0.68 Yd
   
       I  =  427
 
      G =  545

      T  =  500


(a)    Berikan pemboleh ubah bocoran ekonomi 3 sektor     (1 markah)
(b)   Terbitkan fungsi bocoran dalam sebutan Y                       (2 markah)
(c)    Hitung Y keseimbangan menurut pendekatan J – W     (2markah)
(d)   Berikan maksud jurang KNK                                                 (1 markah)
(e)   Hitung pengganda G                                                              ( 1 markah)
(f)     Andaikan  YF = RM6350 juta.
Dengan menggunakan nilai pengganda, hitung
jumlah G yang perelu ditambah atau dikurangkan
bagi mencapai tingkat guna tenaga penuh                       (3 markah)


5)  Tugasan Esei

a)       Dengan bantuan gambar rajah pendekatan AE – Y, jelaskan bagaimana perkara di bawah
 mempengaruhi tingkat  kegiatan ekonomi, serta keseimbangan pendapatan negara.

 i.  pinjaman bank perdagangan terhadap firma berkurang      (5 markah)
ii.  kerajaan mengurangkan subsidi petroleum.                            (5 markah)b)       i.  Berikan maksud suntikan dan bocoran   (2 markah)
ii.  Berdasarkan gambar rajah J – W, huraikan kesan +ΔM terhadap keseimbangan Y  (8 markah)


©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

No comments: