SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, October 16, 2013

MAKLUM BALAS PBS EKONOMI STPM (ACADEMIC SINCERITY: EVIDENCE OF INTEGRITY, CREDENTIALS AND AUTHENTICITY)

Pendahuluan
Penjenamaan semula pengajian prauniversiti tingkatan enam mulai kohort pelajar STPM 2013 turut mengubah sukatan pelajaran dan komponen pentaksiran. Terdapat proses pengguguran, dan penambahan dalam kertas setiap mata pelajaran yang sedia ada, di samping pengenalan komponen kerja kursus, iaitu penyediaan kertas projek kajian yang kemudiannya dinamakan sebagai pentaksiran berasaskan sekolah (PBS). Bagi mata pelajaran Ekonomi, komponen PBS diuji secara khusus sebagai Kertas 4.

Konsep Pelaksanaan PBS Ekonomi
Secara ringkas, kertas projek yang disediakan bertujuan untuk mendedahkan pelajar prauniversiti tingkatan enam terhadap asas penyelidikan dalam disiplin ekonomi. Berdasarkan pilihan tema yang diberi, pelajar dikehendaki menulis kertas projek berkenaan berdasarkan format, kaedah dan laras ilmiah seperti yang ditetapkan. Guru Ekonomi setiap kelas secara automatik akan dilantik sebagai pembimbing kerja kursus PBS Ekonomi, sekali gus sebagai pemeriksa.

Taklimat PBS disampaikan oleh guru pada awal penggal tiga, disusuli dengan penyediaan cadangan kertas projek, khususnya penetapan tajuk penyelidikan, latar belakang, penyataan masalah dan objektif kajian. Selanjutnya, pelajar dibimbing tentang kaedah penyelidikan, termasuk pengumpulan data dan analisis data yang berkaitan. Fasa akhir meliputi hasil penyelidikan, cadangan, rumusan, senarai rujukan dan lampiran. 

Draf pertama dihantar untuk semakan guru untuk proses pembetulan, penambahbaikan dan kesejajaran dalam pelaporan. Setelah pelajar melakukan pemurnian, langkah berikutnya ialah pembentangan dalam majlis kolokium atau seminar. Tujuan utama pembentangan ialah untuk memastikan bahawa pelajar mengamalkan kejujuran akademik ke arah penyelidikan yang asli dan autentik. 

Kewajaran Tempoh Penyelidikan
Pelajar diperuntukkan jangka masa antara tiga hingga empat bulan bagi menyempurnakan cadangan penyelidikan, penulisan draf laporan, penambahbaikan dan akhirnya pembentangan (viva). Adakah pengalaman menyediakan folio di peringkat sekolah rendah, menengah rendah dan menengah atas banyak membantu pelajar dalam penyelidikan tahap prauniversiti? Adakah pelajar prauniversiti mengalami kejutan dan kesuntukan masa?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

No comments: