SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, October 9, 2013

SOALAN HANGAT EKONOMI MALAYSIA: BAHAGIAN ESEI (ADDRESSING THE QUESTIONS WITHIN THE TIME LIMIT)
1
Huraikan dengan ringkas tiga faktor yang membezakan upah mengikut sektor di Malaysia.                                               
[6]


Keanjalan Penawaran


2
-  sektor pertanian kurang anjal berbanding sektor perindustrian
-  beza jangka masa pengeluaran, tindak balas terhadap perubahan harga
-  pengeluar sektor industri  sanggup bayar upah > tinggi membolehkan hasil lebih tinggi

Keanjalan Permintaan Harga
-  sektor tani tidak anjal (barang keperluan), sektor industri: anjal (barang kehendak)
-  kurang barang pengganti, jika harga jatuh, kuantiti diminta naik sedikit sahaja
   (hasil sedikit, upah lebih rendah berbanding sektor industri)

Keanjalan Permintaan Pendapatan
-  sektor tani kurang anjal: pendapatan naik, permintaan tidak naik banyak, hasil sedikit,
   upah rendah (sebaliknya bagi sektor industri)

Musim dan Bencana
-  pengeluaran tidak stabil (beri contoh), industri tidak terjejas

Harga keluaran
-  sektor pertanian mirip persaingan sempurna (penerima harga): harga lebih rendah
-  sektor industri penentu harga: mirip monopoli / PM

Peranan orang tengah
-  ambil kesempatan terhadap kejahilan (pengetahuan pasaran) petani / nelayan, harga rendah
-  industri: strategi pemasaran lebih tersusun, untung maksimum, upah > tinggi

Daya Pengeluaran Sut (MRP)
-  sektor tani intensif buruh, teknologi rendah: MRP rendah à upah rendah (banding industri)

3 Isi + Huraian @ 2 markah = 6

(a)    Apakah maksud hutang negara?

        -  pinjaman yang dibuat oleh kerajaan untuk membiayai defisit belanjawan akibat
            kekurangan hasil, sama ada daripada sumber dalam atau luar negara.         2 markah

(b)    Jelaskan dua sumber hutang dalam negara di Malaysia.

        -  institusi kewangan bank, bukan bank: jual sekuriti kerajaan pada nilai muka.
           bentuk jangka panjang (tempoh matang > setahun). Contoh: KWSP, BSN, Perkeso
           (bil perbendaharaan: bentuk jangka pendek, matang < setahun)

-          institusi kewangan Islam:  penjualan sijil pelaburan pada nilai muka.
Contoh: Bank Islam, Tabung Haji, syarikat takaful

                                                                             2 Isi + huraian @ 2 markah = 4


[2]
[4]


3


Terangkan kesan kejatuhan kadar pertukaran asing terhadap harga barang,  dan terhadap
daya saing eksport di Malaysia.

-  nilai RM naik secara berbanding à Px ↑, Dx ↓;  Pm ↓, Dm ↑                             3 markah
-  harga barang / perkhidmatan M’sia mahal secara relatif
-  daya saing eksport jatuh à persaingan yang tinggi di pasaran antarabangsa      3 markah
   (pengecualian terhadap komoditi utama yang tidak anjal, Xn ↑)
[6]

4

5

Jelaskan tiga masalah yang dihadapi oleh perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia.

modal / sumber kewangan: cagaran / penjamin / kos pentadbiran / kepercayaan bank
pemasaran:  pasaran domestik kecil / kepakaran / saingan firma MNC / rangkaian
lokasi:  tanah persendirian / bukan zon industri / kurang strategik / rungutan masyarakat
teknologi:  alatan tradisional / intensif buruh / pengetahuan IT / p-ekonomi vs k-ekonomi
buruh mahir:  gaji / syarat perkhidmatan / latihan / persaingan firma besar
bahan mentah:  saingan pembelian / harga / < modal untuk membeli stok
piawaian industri besar (PKS sebagai vendor): mutu / reka bentuk / penghantaran lewat
pengurusan:  tiada kelayakan ikhtisas / asas pengalaman, warisan / inovasi
undang-undang:  tafsiran PKS pelbagai à kelayakan bantuan / saiz perniagaan

3 Isi +huraian @2 markah = 6

a)    Bagaimanakah institusi kewangan berfungsi sebagai perantara kewangan?

       -  mengumpulkan wang daripada masyarakat dan perusahaan: bayar faedah / dividen
       -  meminjamkan semula wang:  penyaluran dana daripada lebihan rizab
           (penyimpan = unit lebihan, peminjam = unit kekurangan, tanggungjawab bayar balik)
       -  membeli instrumen hutang: menggunakan wang penyimpan
          (firma tidak perlu mencari pembiayaan secara langsung daripada orang ramai)
                                                   2 Isi + huraian  @ 1 ½ markah = 3

(b)    Huraikan secara ringkas cara bank perdagangan melaksanakan fungsi perantara
        kewangan.                                          
[6]

[3]

[3]
6

        -  fungsi tabungan:  menerima deposit orang ramai: tabungan, semasa, tetap
        -  fungsi mudah tunai / kredit:  pinjaman kepada orang ramai, firma, kerajaan
        -  fungsi pembayaran:  mekanisme penggunaan cek untuk pendeposit akaun semasa
        -  fungsi perlindungan risiko:  aset / nyawa
        -  fungsi kekayaan:  pertumbuhan aset kewangan
2 Isi + huraian @  1 ½ markah = 3

(a)     Apakah perbezaan antara kemiskinan mutlak dengan kemiskinan relatif?
    
         -  mutlak:  pendapatan kasar bulanan tidak cukup untuk membeli keperluan minimum
             isi rumah;  relatif:  ketidaksamaan pendapatan antara kumpulan                   2 markah

(b)     Terangkan secara ringkas cara mengukur kemiskinan tegar di Malaysia.

          -  pendapatan bulanan isi rumah < paras garis kemiskinan (PGK)  makanan.
          -  keperluan diet / pemakanan sihat isi rumah: bIlangan / umur / jantina
           -  PGK bukan makanan:  pakaian / sewa / minyak /elektrik / pengangkutan / komunikasi
          -  akses perkhidmatan asas: bekalan air bersih / sanitasi / rawatan / maklumat / keselamatan
[2]
[4]

    

          -  sara diri yang mencukupi:  jumlah perbelanjaan asas individu dewasa setahun
2 Isi + huraian @ 2 markah = 4

No comments: