SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, July 3, 2014

MODUL SISTEM EKONOMI (OWNERSHIP, ALLOCATION, DISTRIBUTION, INCENTIVE)

Pelajar perlu merujuk buku teks untuk huraian lengkap. Apabila telah biasa, nota selayang pandang seperti di bawah sangat membantu. Pelajar ekonomi dapat mengenal pasti isi utama bagi setiap hasil pembelajaran sepertimana dalam sukatan pelajaran.

SMK ST. MICHAEL, IPOH: LA3,MIKROEKONOMI – MODUL SISTEM EKONOMI  (04072014)                           Nama:  ________________________________________

HP 1:  M’garisⁿ kriteria asas yang m’bezaⁿ sistem ekonomi (pemilikan, peruntuan sumber, agihan, insentif)
HP 2:  M’huraiⁿ ciri-ciri sistem pasaran, perancangan, campuran, Islam b’dasarⁿ kriteria asas
HP 3:  M’garisⁿ sistem ekonomi yang diamalⁿ di Malaysia
HP 4:  M’bincangkan bagaimana sektor ekonomi pasaran bebas menyelesaiⁿ masalah asas ekonomi;       HP 5:  M’jelasⁿ kebaikan sistem ekonomi pasaran bebas
HP 6:  M’jelasⁿ kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas;      HP 7:  M’jelasⁿ perlunya campur tangan k’jaan dalam sistem ekonomi pasaran bebas

Sistem
Ciri

Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi
Pemilikan
Peruntukan
Agihan
Insentif
Apakah, Berapakah?
Bagaimanakah?
Untuk Siapakah?
Pasaran
(bebas) /
kapitalis /
laisezz faireKebebasan memiliki / m’guna
sumber

> sumber à> kel. à Y

~ mekanisme P

pilihan b/p bebas

DD, SS barang mewah
bebas b’saing
(kel. b/p; beli)

~ milikan sumber, Y

tidak setara
maksimumⁿ  
~ mekanisme P

Kuasa p’guna
~ DD pasaran
~ p’saingan
   (kos minimum,
     ᴫ maksimum)

kombinasi faktor paling cekap
cita rasa

kuasa beli
~ P faktor

~ corak agihan
   (kaya = b.mewah)
Perancangan
(pusat) /
sosialis
milik negara / k’jaan

~ keputusan   
   kerajaan

individu / swasta
tiada hak pilihan
tiada p’saingan

~ k’jaan

>  setara
maksimumⁿ kebajikan

Kebaikan Sistem Pasaran
1  mementingⁿ kebajikan individu ~ kepuasan maksimum

2  m’galakⁿ p’saingan: kecekapan firma à P > rendah, Q > tinggi

3  m’galakⁿ kemajuan teknologi, inovasi: daya pgⁿ ↑
Campuranbebas

kawalan undang²

sebahagian sumber ~ kel. barang awam
mekanisme P

kawalan harga
bebas + kawalan

> milikan sumber, > Y
(> kuasa beli)

cukai, subsidi
maksimumⁿ ᴫ
(swasta)

maksimumⁿ kebajikan
Kelemahan Sistem Pasaran
1   gagal keluar b.awam:  motif ᴫ
2   ketidakstabilan ekonomi: tiada kawalan P à inflasi, meleset
3   ketidakadilan agihan Y: jurang semakin besar
è Jejas pembangunan, keharmonian
4  monopoli pasaran:  firma besar sahaja bertahan
    (kos dipindahkan sebagai ↑P à kebajikan ↓)
Islambebas ~ hukum Islam

b/p halal

b. awam
mekanisme P
~ hukum Islam
bebas b’saing
 ~ hukum Islam

zakat
maksimumⁿ ᴫ, kebajikan
Keperluan Campur Tangan Kerajaan
1  sedia b.awam: tanpa pengecualian, ᴫ à kebajikan, keselamatan
2  capai kestabilan eko.:  dasar fiskal, kewangan, kawalan langsung
3  merapatⁿ jurang agihan Y: hasil cukai untuk subsidi, kebajikan
4  kawal kuasa monopoli:  tidak cekap, maka kawalan P @ milik negara
5  kawal kesan luaran –ve:  kebajikan ↓, laksanaⁿ undang² p’cemaran
©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)


Sekianlah, selamat belajar ...

No comments: