SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, January 23, 2014

KUIZ PERAKAUNAN PENDAPATAN NEGARA (ACCURATE AND CLEAR CULCULATION)

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KUIZ PERAKAUNAN PENDAPATAN NEGARA  (24012014)________________________

Kaedah Perbelanjaan
Takrif/ definisi / maksud / erti /makna:
PN dihitung dengan m’____________ⁿ semua _________ b/p yang dihasilⁿ sesebuah ___________ se________


2    Klasifikasi Barang                        Konsep                                                                                                        Contoh barang
b/ a______________b/p’______________
3   Komponen Perbelanjaan                      Konsep                                                                                          Contoh barang
C = _______________ awam


      _____  _________  s________


I =  _______________ awam


      _______________ s_________


Δ __________ (in__________)


Xn4   Rumus am kaedah perbelanjaan ialah KDNK ___ =  C + __  +  ___  +  X__

5   Nilai akhir yang dihitung ialah K_____ hp

6   Perbelanjaan negara boleh dihitung mengikut harga ____________ dan harga __________

7   Pendapatan negara harga ___________ juga disebut sebagai pendapatan negara n____________

8   P’gunaan harga _________ b’tujuan untuk m’peroleh nilai KNK b_________, untuk m‘ukur p’________________

9   Gunakan maklumat berikut untuk menghitung pendapatan negara* dengan
(a)      kaedah perbelanjaan;                       (b)      kaedah keluaran


Pembinaan:   17 321    Bunga bersih:  5 000       Utiliti:  15 488       Pelaburan kasar swasta:  66 155   
Pendapatan perusahaan persendirian:  9 000                   Eksport  barang dan perkhidmatan:   655 335
Perubahan stok:  -38 358   Pertanian: 39 992   Pengangkutan dan penyimpanan:19 760   Sewa:  3 000
Penggunaan awam:   95 918      Komunikasi:  21 619       Bayaran perkhidmatan bank:   -21 872        
Perlombongan dan kuari:40 246  Keuntungan syarikat:20 000  Perdagangan borong dan runcit: 69 498
Perkhidmatan lain:   31 580   Pembuatan:   138 809          Import barang dan perkhidmatan:   508 927
Pelaburan kasar awam:71 670  Cukai import:6 445 Upah dan gaji:80 000 P'gunaanwasta: 338 894   
Penginapan dan restoran: 3 007    Kewangan dan insurans:   61 210  Perkhidmatan kerajaan:   39 671
Harta tanah dan perkhidmatan perniagaan:   28 320     Bayaran faktor bersih ke luar negeri:   -14 640

* semua angka dalam nilai RM juta

10   Hitungkan sumbangan setiap komponen perbelanjaan  terhadap perbelanjaan negara.

11   Hitungkan sumbangan setiap sektor di bawah terhadap keluaran negara.

12   Lengkapkan jadual nilai barang akhir dan nilai tambah berdasarkan kegiatan pengeluaran di bawah:

Membalak di hutan:  RM 200          Menggergaji balak menjadi papan:  RM 350
Membuat meja:  RM 600                Jualan runcit meja:  RM 800


©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

Sumber data: Laporan Ekonomi 2010/2011 dalam Lai Moon Chang, 2013: ms 25, 27 (diubah suai).

No comments: