SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, January 20, 2014

MODUL PERAKAUNAN PENDAPATAN NEGARA (NATIONAL INCOME ACCOUNTING)

Hasil Pembelajaran 1:  Mentakrifkan pelbagai konsep keluaran negara dan pendapatan negara

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KONSEP PENDAPATAN NEGARA  (20012014) _________________________________

Konsep
Definisi
Rumus
1   Pendapatan Negara

___________ b/p yang dihasilⁿ õ sesebuah _________
pada _________ tertentu
Pendapatan = Perbelanjaan =
Keluaran
2   Keluaran Dalam Negeri
     Kasar (KDNK)

__________  b/p yang dikelⁿ õ semua __________ pgⁿ
________sesebuah __________, sama ada ________
itu milik ___________ @ __________


3   Keluaran Negara Kasar
     (KNK)

__________  b/p yang dikelⁿ õ semua __________ pgⁿ
________sesebuah __________, sama ada pgⁿ berlaku
di _______  ________ @ di _______   ________

KNK =
4  Keluaran Negara Bersih
    (KNB)
Keluaran Negara setelah ditolak _______    _________
KNB = _______ -  SN
5  Harga Pasaran (hp)

Harga barang _______ / p’khidmatan yang dibayar õ
_____________ di ___________
hp =
6   Kos Faktor (kf)

Harga barang _______ / p’khidmatan yang dibayar kpd
_________   pgⁿ  (harga di kilang)
kf =
7   Keluaran Negara
     Nominal

dihitung b’dasarⁿ harga t______   a_______ @ t_______
KNK benar t =
8   Keluaran Negara Benar

dihitung b’dasarⁿ harga t_________    s__________

9    Pendapatan Per
      Kapita

Pendapatan ___________    _____________ sesebuah
__________ pada __________ t’tentu
Ypc =

©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

Hasil Pembelajaran 2:  Menggariskan / mengenal pasti tiga kaedah penghitungan pendapatan negara

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: PERAKAUNAN PENDAPATAN NEGARA  (21012014)_________________________

-  M’sia m’gunaⁿ kaedah ________________ dan kaedah _______________
-  Kaedah pendapatan digunakan di _________________  ______________

KAEDAH PENGHITUNGAN

Perbelanjaan = C + I + G +  Xn (nilai akhir)

Keluaran (nilai tambah, sektoral)

Pendapatan (W,R, r, ᴫ)

Perbelanjaan Penggunaan
        Awam
        Swasta
Pertanian
Upah dan gaji

Perlombongan dan kuari
Sewa

Pembuatan
Bunga bersih

Pembentukan modal tetap kasar
Pembinaan
Untung

         Awam   
         Swasta
Perkhidmatan
       Utiliti (elektrik, gas, air)
       Perdagangan borong dan runcit
       Penginapan dan restoran
       Pengangkutan dan penyimpanan
       Komunikasi
       Kewangan dan insurans
       Hartanah dan khidmat p’niagaan
       Perkhidmatan lain
       Perkhidmatan kerajaan
Pendapatan Perusahaan Persendirian
Perubahan dalam stok 
Eksport bersih
         Eksport b/p
KNB kf

         Import b/p

KDNK hp

PFbLN

KNK hp


Tolak:  Bayaran khidmat bank
Tambah:  Cukai import
KDNK hp


©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

No comments: