SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, April 11, 2013

BAHASA MESRA DALAM KOMUNIKASI DI SEKOLAH (MIND YOUR MOUTH)

Urusan harian di sekolah melibatkan guru dengan murid, guru dengan guru, murid dengan murid, pengetua dengan pasukan pentadbiran, pengetua dengan guru, pengetua dengan murid, guru dengan kakitangan pejabat dan seterusnya. Sekolah juga sering dikunjungi oleh pegawai pihak berkuasa pendidikan pelbagai peringkat, nazir, penyelia guru praktikum, penguat kuasa pelbagai agensi kerajaan, ibu bapa, bekas pelajar dan banyak lagi. Tugas asasi sekolah sebagai organisasi yang memupuk pembelajaran hanya dapat dicapai jika segala amalan terbaik dilaksanakan dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah.

Sebagai organisasi yang memupuk pembelajaran, sekolah menjunjung tinggi prinsip penghayatan nilai murni dan pemantapan jati diri dalam kalangan warganya. Kepimpinan sekolah, guru dan kakitangan yang lain terikat dengan disiplin dan tatakelakuan sebagai penjawat awam, manakala murid terikat dengan garis panduan disiplin dan peraturan yang ditetapkan. Pendek kata, semua pihak mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam proses menyumbang terhadap persekitaran pembelajaran yang baik, berkesan, mesra, selamat dan selesa.

Antara petunjuk penting keberkesanan sekolah ialah hubungan erat dan permuafakatan dalam kalangan seluruh warga sekolah. Sentiasa wujud komunikasi yang terbuka tanpa sebarang kekecohan yang ketara. Iklim sekolah yang sedemikian menjurus terhadap penanda aras sebuah sekolah berkesan, cemerlang dan dihormati.

Komunikasi terbuka bermaksud penggunaan bahasa mesra yang melambangkan kecerdasan emosi, serta kematangan warga sekolah. Walaupun perbezaan pendapat ialah perkara yang sukar sekali untuk dielakkan, namun komunikasi terbuka yang dikawal dengan penggunaan bahasa mesra akan mewujudkan tahap tolak ansur tertinggi, lalu membibitkan keadaan menang-menang. Gabungan pendapat yang bijaksana tanpa membiarkan sesiapa berasa terpinggir bakal membawa keberkesan sekolah ke tahap yang lebih tinggi.

Kepimpinan sekolah memiliki kuasa pentadbiran dan membuat keputusan yang lebih tinggi daripada guru, termasuk hal ehwal perkhidmatan dan kebajikan guru. Dalam bahasa pengurusan, kepimpinan sekolah sebagai pegawai atasan ialah superior, manakala guru ialah subordinat. Kepimpinan sekolah memiliki kelebihan akses dari segi pengagihan tugas, laporan prestasi dan pencalonan anugerah cemerlang.

...

...

...

...

...

...

...

No comments: