SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, April 21, 2013

KEGIATAN EKONOMI TRADISIONAL TEMPATAN (SMALL SCALE TRANSACTION)

Pengenalan

Kegiatan ekonomi merangkumi tiga komponen asas, iaitu penggunaan, pengeluaran dan pertukaran. Istilah tradisional pula merujuk kepada warisan nenek moyang atau turun-temurun, lazimnya secara lisan kepada generasi demi generasi. Kebiasaan atau norma yang sudah berakar umbi itu dianggap sebagai jati diri sesebuah masyarakat yang berhadapan dengan perubahan zaman dan persekitaran.

Dalam konteks kegiatan ekonomi tradisional, dianggarkan bahawa 400 juta jiwa masih terbabit dengannya, terutama di dunia ketiga yang masih banyak kedapatan kaum orang Asli yang belum memiliki akses terhadap kemajuan dan pembangunan moden (klik di sini). Dengan beberapa pengecualian, kegiatan ekonomi tradisional bergantung sepenuhnya terhadap persekitaran geografi setempat dan bersifat sara diri. Hanya, jika konsep kegiatan ekonomi tradisional dibuka lebih luas, maka usaha kecil-kecilan ekonomi desa yang berasaskan keluaran warisan dapat dibincangkan bersama.

Takrif Tajuk / Definisi

Kegiatan ekonomi tradisional ialah proses pengeluaran yang dipengaruhi oleh amalan turun-temurun, kepercayaan silam, dan adat resam sesebuah masyarakat (klik di sini).

Kegiatan ekonomi tradisional merujuk kepada cara sesebuah masyarakat memperuntukkan sumber berasaskan sistem turun-temurun atau warisan (op.cit).

Kegiatan ekonomi tradisional ialah suatu sistem ekonomi sara diri yang masih bergantung kepada peralatan dan kaedah lama (kuno) untuk bercucuk tanam dan memburu, serta pertumbuhan ekonomi sangat perlahan (klik di sini).

Ciri Kegiatan Ekonomi Tradisional
1)  Pengeluaran tertumpu terhadap usaha mengolah tanah dan mengumpulkan benda daripada persekitaran
2)  Kaedah pengeluaran dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sangat sederhana
3)  Tiada pengkhususan dalam pengeluaran / bersifat sara diri
4)  Ciri keluaran yang homogen untuk keperluan asas minimum isi rumah / kelompok
5)  Berupa hasil kerajinan tangan / modal sedikit
6)  Pertukaran barang berasas sistem barter

Bidang Kegiatan Ekonomi Tradisional
Merujuk ciri yang disenaraikan, kegiatan ekonomi tradisional yang tulen hanya berlaku di kawasan terpencil yang dihuni oleh kaum orang Asli atau masyarakat yang sangat mundur. Namun, kebanyakan negara telah mengambil langkah yang tertentu bagi melakukan perubahan pola berkenaan ke arah kegiatan ekonomi moden. Maka, konsep kegiatan ekonomi tradisional hendaklah diambil hanya satu atau beberapa ciri yang masih wujud hingga kini.

Sebagai contoh, ciri 1  lebih sesuai untuk kegiatan menangkap ikan, mengumpul madu lebah dan memelihara ternakan (ayam kampung, kambing). Ciri 2 lebih kepada pembuatan kraf tangan (rebana, wau, songkok, tepak sirih, angklong) dan kuih-muih (keropok, cakar ayam, kerepek ubi, kacang tumbuk). Segala usaha dibuat secara sambilan sahaja.

1)  Skala Besar

     Tanaman kelapa di Bagan Datoh, sawah padi berkelompok

2)  Skala Sederhana

      kebun durian di Perak (Kampung Gajah, Gua Tempurung), Kelantan (Pasir Mas)

3)  Skala Kecil

     tapai, tempe, ikan pekasam, bedak sejuk


Usahawan Kegiatan Ekonomi Tradisional

1)   menjalankan usaha yang teratur

2)   melakukan pemasaran dan jualan

3)   mengekalkan ciri keluaran tradisonal, tetapi dengan penjenamaan semula


Dasar Kerajaan tentang kegiatan ekonomi tradisional

1)  Pengiktirafan


2)  Galakan / Insentif


3)  Pembiayaan


4)  Latihan


5)  Pemasaran


6)


Masalah yang dihadapi

1)   Punca Modal


2)   Pengurusan


3)   Kawalan mutu


4)   Rangkaian


5)   Persaingan / daya saing


6)  Penjenamaan


Masa depan / prospek kegiatan ekonomi tradisioanl

1)   Cita rasa retro: promosi lebih agresif


2)   Eksploitasi sentimen warisan / jati diri / naluri turun-temurun


3)   Sebagai produk / keluaran / tarikan pelancongan


4)   Penyelidikan dan pembangunan


5)   Teknologi dan kecekapan


6)    Penjenamaan semula


Contoh Kegiatan Ekonomi Tradisional

Lokasi:


Kaedah pengeluaran:


Tujuan kegiatan:

1)  keperluan keluarga


2)  jualan


Punca kewangan / modal:


Tenaga kerja:


Masalah yang dihadapi:


Masa depan / prospek


Analisis Data


Kesimpulan dan Penutup:

...

....

No comments: