SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, August 4, 2014

MIKROEKONOMI STPM PENGGAL SATU PALING SUKAR (FAST PHASE LEARNING SHOCK)

Pencapaian calon kohort sulung STPM modular memberikan gambaran awal tentang keberkesanan atau penanda aras program penjenamaan semula pengajian prauniversiti tingkatan enam yang dipecahkan kepada tiga penggal. Kelebihan ketara sistem ini ialah peluang menduduki peperiksaan ulangan bagi kertas yang mahu diperbaiki dalam tempoh pengajian semasa. Dalam kata lain, calon tidak perlu menunggu peperiksaan STPM tahun berikutnya bagi meningkatkan pencapaian gred yang diperoleh.

Namun, sistem penggal yang mirip sistem semester di universiti memerlukan pelajar membiasakan diri dengan fasa pengajian yang lebih pantas. Dalam tempoh empat bulan, pelajar dikehendaki bersedia dengan input kuliah dan tutorial, serta bersedia untuk peperiksaan pada setiap hujung penggal. Di samping itu, pelajar perlu menyiapkan kerja kursus bagi setiap mata pelajaran di bawah bimbingan guru masing-masing.

Pencapaian mata pelajaran Ekonomi STPM 2013 berdasarkan kertas (%)


Kertas / Gred
A
A-
B+
B
B-
C+
C
C-
D+
D
F

n

Mikroekonomi
3.21
2.52
4.11
4.1
4.25
5.35
6.35
7.75
9.45
12.3
40.61

21,091

Makroekonomi
4.84
3.8
4.97
4.82
5.75
6.86
7.27
10.29
8.43
8.45
34.52

17,405

Ekonomi Malaysia
14.1
3.29
0
3.31
3.6
4.11
4.24
4.21
9.32
5.09
48.73

18,562

(sumber: ubah suai daripada Laporan STPM 2013, Majlis Peperiksaan Malaysia)

Berbanding dengan mata pelajaran lain yang bersifat lebih konkrit (aplikasi dunia sebenar), Ekonomi lebih banyak analisis yang bersifat abstrak dan kuantitatif. Huraian teori ala syllogism (logik mantik) tentang hubungan antara pemboleh ubah berbantukan model gambar rajah, persamaan dan rumus membentuk kerangka utama pembelajaran ekonomi. Semasa kuliah, pelajar bergerak daripada keadaan 'tidak tahu' kepada tahu (induktif), tetapi ketika menulis jawapan peperiksaan, keadaan sebaliknya berlaku, iaitu kaedah deduktif, daripada tahu kepda tidak tahu.

Jumlah calon (n) yang berbeza-beza dalam setiap kertas dipengaruhi oleh bilangan calon kertas ulangan, tidak hadir dan sebagainya. Peratus lulus penuh bagi kertas Mikroekonomi ialah 29.89 peratus, makroekonomi 38.31 peratus dan Ekonomi Malaysia 32.65 peratus. Calon gred lulus sebahagian (C-, D+, D) bagi Mikroekonomi ialah 29.5 peratus, Makroekonomi 27.17 peratus dan Ekonomi Malaysia 18.62 peratus, manakala calon gagal tuntas (F) seperti yang tertera dalam jadual.


Pencapaian Ekonomi STPM 2013 berdasarkan kertas (bilangan calon)
Kertas / Gred
A
A-
B+
B
B-
C+
C
C-
D+
D
F

n

Mikroekonomi
677
531
867
865
896
1128
6.35
1635
1993
2594
8565

21,091

Makroekonomi
842
661
865
839
1001
6.86
1194
1791
1467
1471
6008

17,405

Ekonomi Malaysia
2630
614
0
617
671
767
787
781
1730
949
9045

18,562

(sumber: ubah suai Ibid)

...

...

...

...

...

...

No comments: