SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Saturday, August 23, 2014

NILAI-NILAI ISLAM DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI MALAYSIA (UPHOLD SACRED PRINCIPLES)

Nilai Islam bermaksud segala sesuatu yang telah Allah tetapkan sebagai baik, benar dan berguna. Sumber rujukan nilai Islam ialah al-Quran, al-Sunnah, ijmak, qiyas, masalih mursalah, uruf dan ijtihad. Terdapat nilai-nilai yang tetap dan nilai-nilai yang berubah.

Banyak kitab terkenal dan muktabar telah dikarang oleh para ulama sejak zaman-berzaman tentang urusan ekonomi umat Islam. Antara rujukan klasik yang sering menjadi sandaran ialah al-Ahkam al-Sultaniyyah, karya al-Mawardi. Walaupun demikian, perbincangan khusus tentang pembangunan lebih banyak dilakukan oleh sarjana mutakhir seperti Kurshid Muhammad dan Monzer Kahf.

Pembangunan ekonomi mengikut aliran ekonomi positif ialah proses meningkatkan pendapatan per kapita sesebuah masyarakat secara berterusan dalam jangka panjang. Ekonomi positif bersifat bebas nilai (value free) dan bertentangan dengan ekonomi normatif yang bersandarkan nilai (value judgement). Namun, aliran ekonomi positif masih menjadikan matlamat kebajikan sebagai teras penghujahan dalam konteks tiga kegiatan asas ekonomi, iaitu penggunaan, pengeluaran dan pertukaran (agihan).

Pendapatan per kapita ialah pendapat purata tahunan bagi setiap orang penduduk bagi sesebuah negara. Pendapatan per kapita menjadi ukuran kemakmuran sesebuah negara walaupun bersifat agregat, yakni tidak menggambarkan perkongsian kek kekayaan negara yang sebenar. Model Pareto (20:80) cuba menjelaskan betapa 20 peratus golongan kaya menguasai 80 peratus kekayaan, manakala 80 peratus golongan sederhana dan miskin berebut 20 peratus kekayaan yang masih berbaki.

Jurang pendapatan antara pelbagai golongan dalam sesebuah ekonomi boleh diukur menerusi keluk Lorenz dan pekali Gini. Jurang agihan yang ketara bukan sahaja berlaku antara golongan yang berlainan (intergroup), tetapi juga dalam golongan yang sama (intragroup). Maka, sistem pasaran yang bergantung kepada mekanisme harga dan keseimbangan cuba diimbangi dengan pelbagai langkah campur tangan kerajaan, terutama menerusi dasar-dasar makroekonomi.

...

...

...

...

...

(bersambung)

No comments: