SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, January 23, 2011

PASARAN PERSAINGAN SEMPURNA (PERFECT COMPETITION MARKET)

Definisi
Sebuah pasaran yang terdiri daripada bilangan penjual dan pembeli yang tidak terhingga jumlahnya sehingga harga keluaran yang bersifat homogen ditetapkan oleh pasaran.

Ciri utama

1   Bilangan pembeli dan penjual yang tidak terhingga banyaknya.
Bahagian permintaan (pembeli) dan bahagaian penawaran (penjual) secara individu sangat kecil dalam pasaran; tindakan sesebuah firma dan seseorang pembeli tidak berkuasa mempengaruhi pasaran

2   Keluaran homogen: tidak dibezakan secara fizikal dan psikologi, bersifat pengganti sempurna, tiada kesetiaan jenama, tidak perlu saingan bukan harga (iklan)

3   Penerima harga: penjual dan pembeli menerima harga yang ditentukan oleh mekanisme pasaran (DD = SS)
Sebab itulah keluk permintaan firma ialah anjal sempurna, iaitu bebas menjual sebanyak manapun keluaran berdasarkan harga yang ditetapkan pasaran.

4   Bebas keluar masuk pasaran: Firma yang rugi (untung kurang normal) keluar, manakala firma luar bebas masuk bagi merebut untung lebih normal. Dalam jangka panjang, proses penyesuaian menyebabkan semua firma hanya menikmati untung normal.

5  Pengetahuan sempurna: penjual tahu harga faktor, tempat memperoleh faktor; pembeli tahu harga barang, tahu tempat beli

6   Mobiliti faktor sempurna:  Faktor sama cekap, dan bebas bergerak ke mana-mana tempat dan jenis kerja

Bukti AR = MR = P

TR = P x Q;  AR = [P X Q] / Q ==> AR = P

MR =TR / Q è [P x Q] / Q; MR = P è MR = P

Penentuan Keseimbangan dan Keuntungan (untuk semua jenis pasaran, termasuk persaingan sempurna)

TR > TC untung lebih normal; TR = TC untung normal;  TC > TR untung kurang normal

Pada keseimbangan MR = MC, jika AR > AC untung lebih normal; AR = AC untung normal; AC > AR untung kurang normal

Perhatian tentang istilah firma, industri (pasaran), jangka pendek, jangka panjang

Firma ialah organisasi yang memiliki loji untuk menjalankan proses pengeluaran

Industri ialah gabungan firma yang mengeluarkan barang yang sama

Jangka pendek wujud input tetap, kos tetap: AC, AVC dua keluk berbeza. AVC berada di bawah AC, makin menghampiri AC, tetapi tidak akan menyentuh (tangen) atau memotong AC

Jangka panjang semua input, kos berubah: LAC = AVC (maka AVC tidak perlu ditunjukkan lagi)

Keseimbangan firma jangka pendek: ketiga-tiga jenis untung

Cara melukis keluk: 1) Paksi; 2) AC, tandakan titik minimum; 3) MC potong minimum AC

Kes untung lebih normal: sebahagian AR = MR berada di atas AC

Kes untung kurang normal: keseluruhan AR = MR di atas AC

Kes untung normal: titik minimum AC tangen (menyentuh) AR = MR

Keseimbangan firma jangka panjang: penyesuaian untung normal
(berkait rapat dengan ciri bebas keluar masuk firma dari / ke dalam pasaran)

Kes untung lebih normal, firma baharu memasuki pasaran merebut untung itu
Lukis LAC, ARo (loji 1: untung lebih normal) SAC sebelah kiri AC, selarikan untuk keseimbangan Do / So pasaran
kemudian, AR1 kes untung normal, iaitu SMC1 = MR1 = AR1 = SAC = SMC

Jelaskan keluk industri dan firma
(kes untung kurang normal, langkah melukis dan hurain masih sama, cuma ACo di bahagian kanan LAC

Titik tutup firma 

jangka pendek: selagi firma dapat menampung AVC, iaitu TR = minimum TC
                      : AR mesti tangen minimum AVC, jika AR turun sedikit pun di bawah minimum AVC, hent operasi pengeluaran

jangka panjang: untung normal sahaja, sebab AVC = AC, sebenarnya cerita sama juga dengan jangka pendek!

Penawaran firma jangka pendek: bahagian keluk MC bermula daripada titik minimum AVC, iaitu titik tutup firma

Penilaian Pasaran

Kebaikan:

1   Kecekapan pengeluaran: jangka panjang sahaja, LAC = LMC = SAC = SMC , ringkasnya minimum AC

2   Kecekapan peruntukan, P = MC; kebajikan masyarakat di tahap maksimum;

3   Kos saingan bukan harga tidak wujud. Maka, AC lebih rendah.

Keburukan:

1   Pilihan pengguna terhad ¬ homogeniti keluaran ==> kepuasan rendah;

2   Kos sosial: tidak peduli cemar, sesak; asal maksimum untung

3   Mutu barang malar ¬ tiada R & D kerana jangka panjang untung normal sahaja; nikmati kualiti sama untuk tempoh lama

4   Tiada kelebihan saingan bukan harga; khidmat lepas jualan, pembelian berakhir sebaik bayar harga barang.

Penutup

Dalam dunia sebenar, contoh terdekat ialah pasaran barang pertanian. Sebagai ciri ekstrem pasaran, persaingan sempurna boleh dianggap penanda aras kepada ketidaksempurnaan pasaran yang sebenarnya kita hadapi. Maka, kita perlu mempelajarinya, macam hendak mencapai markah 100% dalam semua peperiksaan yang diduduki...

No comments: