SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, May 14, 2013

MENGAPA BELAJAR EKONOMI? (MODIFICATION OF PHENOMENON COMPLEXITY)

Tidak perlu marah kepada pengasas disiplin ekonomi dua tiga abad yang lalu kerana mencipta pelbagai konsep, prinsip, teori dan hukum ekonomi untuk dipelajari bermula di sekolah, khususnya program prauniversiti tingkatan enam. Sebahagian besar pemikir ekonomi konvensional seperti Adam Smith (The Wealth of Nation), David Ricardo, John Maynard Keynes, Irving Fisher dan Milton Friedman datang daripada Barat dan mempunyai kaitan dengan kaum Yahudi. Walaupun kajian ekonomi terbahagi kepada pendekatan positif (is) dan normatif (ought), tetapi asas pembelajaran dimulakan dengan ekonomi positif yang bersifat bebas nilai (value free judgement).

Walaupun demikian, tidaklah sampai semua sekali pendekatan ekonomi benar-benar bebas nilai dan sekular semata-mata. Keburukan ekonomi pasaran (kapitalis) misalnya diimbangi oleh campur tangan kerajaan yang bertujuan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Malah, mutakhir ini, muncul semakin banyak tokoh ekonomi Islam seperti Kurshid Ahmad, Monzer Kahf, Muhammad Yunus dan lain-lain yang berjaya menonjolkan prinsip muamalat sebagai teras kegiatan ekonomi yang adil dan berkebajikan.

Ekonomi ialah cabang kajian sosial tentang cara pelaku ekonomi memperuntukkan sumber yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terhad dengan cara yang paling cekap. Ahli ekonomi klasik memberikan takrif yang lebih mudah, iaitu ekonomi sebagai sains kekayaan, sains kekurangan dan sains kebajikan. Kekurangan yang dimaksudkan ialah sumber atau faktor pengeluaran yang terhad, manakala kebajikan merujuk kepada matlamat dasar ekonomi makro, iaitu pertumbuhan yang mapan tanpa inflasi dan pengangguran, serta imbangan pembayaran yang positif.

Kelebihan belajar ekonomi, sepertimana disiplin ilmu yang lain, ialah kebolehan mengungkapkan sesuatu peristiwa atau fenomena yang rencam dalam pernyataan konsep dan prinsip yang ringkas. Orang yang belajar ekonomi akan mengambil masa yang pendek sahaja untuk menjelaskan sesuatu isu berbanding dengan orang yang tidak belajar ekonomi yang terpaksa berfikir secara amatur dan ad-hoc. Dalam perkataan lain, orang ekonomi dapat membuat analisis dan perkaitan antara peristiwa dengan lebih cepat dan tepat!

...

...

...

...

...

...

No comments: