SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, May 8, 2013

SOALAN HANGAT MAKROEKONOMI STPM (SPECIMEN PAPER FOR FINAL PREPARATION)


SMK ST MICHAEL, IPOH, UA2 MAKROEKONOMI: TUGASAN SOALAN SPESIMEN STPM (09052013)

1  (a)  Berikan maksud fungsi penggunaan dan fungsi tabungan.     [2 markah]

    (b)  Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan hubungan antara pendapatan negara, penggunaan
           dan tabungan.   [8]

2  (a)  Dengan bantuan gambar rajah, terangkan proses mencapai keseimbangan ekonomi dua sektor
           mengikut pendekatan AE-Y dan suntikan-bocoran.    [10]

3   Dengan bantuan gambar rajah, huraikan proses penggandaan ekonomi tiga sektor.     [10]

4   (a)  Berikan maksud lompang deflasi.   [2]
    
     (b)  Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan bagaimanakah dasar fiskal dapat mengatasi
            lompang deflasi.    [8]


5   (a)  Apakah maksud lompang inflasi?   [2]

     (b)  Terangkan alat dasar fiskal bagi mengatasi lompang inflasi dengan
            menggunakan gambar rajah.   [8]

6   Huraikan faktor yang mempengaruhi peralihan keluk permintaan agregat.           [10]

7   Dengan bantuan contoh berangka, jelaskan proses penciptaan kredit.                   [10]

8   Jelaskan tujuan permintaan wang mengikut teori keutamaan Kecairan Keynes.     [10]
Perhatian:  Penulisan jawapan hendaklah sejajar dengan peruntukan markah dan anggaran masa
                    menjawab selama 15 minit bagi setiap soalan.


© azhar bin mohd rodzi, sm.ekon (ukm), dip.ed (uiam), m.ed (distinction) (Malaya)

No comments: