SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, November 5, 2013

PERSEDIAAN AKHIR STPM EKONOMI 1, ESEI BAB 1, 2 (SPOT QUESTIONS AND ANSWERS PLANNING)

SMK ST. MICHAEL, IPOH, LA1: SOALAN PERSEDIAAN AKHIR EKONOMI 1, BAB 1, 2 


1
(a)  Jelaskan perbezaan antara barang percuma dengan barang ekonomi.
[5 markah]

(b)  Mengapakah barang awam berbeza dengan barang persendirian?
[5 markah]2
Terangkan tiga masalah asas ekonomi.
[10 markah]3
Huraikan konsep kos lepas malar menerusi keluk kemungkinan pengeluaran.
[10 markah]4
Jelaskan amalan sistem ekonomi campuran di Malaysia.
[10 markah]5
Terangkan maksud keperluan campur tangan kerajaan bagi mengatasi kelemahan sistem ekonomi pasaran.

[10 markah]6
(a)  Apakah maksud hukum permintaan?
[2 markah]

(b)  Mengapakah keluk permintaan bercerun negatif?
[8 markah]7
Bagaimanakah harga barang lain mempengaruhi penawaran sesuatu barang?
[10 markah]8
(a)  Apakah maksud keanjalan permintaan harga?
[2 markah]

(b)  Dengan menggunakan satu contoh darjah keanjalan harga, jelaskan
      hubungan antara jumlah perbelanjaan dengan keanjalan permintaan harga.

[8 markah]9
(a)  Berikan takrif keanjalan permintaan silang.
[2 markah]

(b)  Dengan menggunakan contoh berangka, terangkan hubungan antara barang
       menerusi hitungan keanjalan permintaan silang.

[8 markah]10
Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan harga.
[10 markah]11
Dengan bantuan gambar rajah, terangkan pengaruh jangka masa terhadap
keanjalan penawaran.

[10 markah]12
Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan kesan cukai dan kesan subsidi ke atas penawaran anjal.

[10 markah]13
(a)  Bagaimanakah dasar harga maksimum ditetapkan?
[4 markah]

(b)  Jelaskan dengan ringkas tiga cara bagi memastikan barang dapat diagihkan
       kepada pengguna menerusi dasar harga maksimum.

[6 markah]14
(a)  Mengapakah dasar harga minimum dianggap penting?
[2 markah]

(b)  Jelaskan proses penetapan harga minimum dan peranan kerajaan.
[8 markah]15
(a)  Berikan maksud permintaan dan penawaran.
[2 markah]

(b)  Dengan bantuan gambar rajah, terangkan proses keseimbangan
       di pasaran barang.

[8 markah]16
Apakah yang akan berlaku terhadap lebihan pengguna dan lebihan pengeluar komputer tablet jika terjadi:
(a)  kemajuan teknologi komputer tablet.


[5 markah]

(b)  peningkatan kos pengeluaran komputer tablet.
[5 markah]


          © Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

No comments: