SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, November 11, 2013

SOALAN HANGAT TEORI PENGELUARAN, STRUKTUR PASARAN (WRITING THE ECONOMICS ESSAY ACCORDINGLY)

SMK ST. MICHAEL, IPOH, LA1:
 SOALAN PERSEDIAAN AKHIR STPM
EKONOMI 1 @  BAB 3, 4 (12112013)


1
(a)  Jelaskan maksud keluaran purata dan keluaran sut.
[4 markah]

(b)  Dengan bantuan gambar rajah, terangkan hubungan antara jumlah keluaran,
       keluaran purata dan keluaran sut.

[6 markah]2
(a)  Bezakan kos eksplisit dengan kos implisit.
(b)  Jelaskan hubungan antara kos purata, kos berubah purata dan kos sut.
[4 markah]
[6 markah]3
(a)  Berikan maksud kos pengeluaran jangka panjang.
(b)  Jelaskan perkaitan antara keluk kos purata jangka panjang
       dengan keluk kos purata jangka pendek.
[2 markah]

[8 markah]4
Titik penentuan tutup firma persaingan sempurna berlaku apabila jumlah hasil hanya dapat menampung kos berubah.

Huraikan pernyataan di atas dengan bantuan gambar rajah.[10 markah]5
Terangkan empat faktor yang boleh mewujudkan monopoli.
[10 markah]6
(a)  Mengapakah firma monopoli beroleh untung lebih normal
       dalam jangka panjang?

[2 markah]

(b)  Bandingkan penyesuaian keseimbangan firma monopoli
       dalam jangka panjang.
[8 markah]7
Bandingkan pasaran monopoli dengan pasaran persaingan sempurna berdasarkan
(a)  syarat keseimbangan
(b)  harga dan kuantiti
(c)   untung
(d)  lebihan pengguna dan lebihan pengeluar
(e)  kecekapan pengeluaran dan kecekapan peruntukan sumber

[10 markah]8
Terangkan kawalan monopoli menerusi dasar:
(a)  optimum sosial
(b)  pulangan adil

[5 markah]
[5 markah]


9
(a)  Berikan takrif monopoli semula jadi.
[2 markah]

(b)  Bagaimanakah tingkat harga dan keluaran seimbang monopoli semula jadi
       ditentukan?

[8 markah]


©  Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed(UIAM), M.Ed(Distinction)(Malaya)

No comments: