SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Friday, June 15, 2012

BUKU TEKS MIKROEKONOMI STPM TERBAIK (FIRST TERM STUDY OF MODULAR SYSTEM)

Perubahan sistem pengajian prauniversiti tingkatan 6 mulai tahun 2012 yang menggunakan sistem modular sebagai ganti sistem terminal sebelum ini bermakna calon STPM bakal mengambil peperiksaan bagi setiap penggal. Khusus bagi mata pelajaran ekonomi, penggal 1 menawarkan kursus mikroekonomi. Buku teks yang baharu terbit hanya dalam tempoh sebulan yang lalu.

Penilaian terhadap kesesuaian sesebuah buku teks ialah dari segi keakuran dengan sukatan pelajaran terkini dan keakuran reka bentuk kandungan dengan tahap keupayaan pelajar. Kini, sukatan pelajaran telah disediakan dengan begitu terperinci. Sukatan pelajaran ialah dokumen terpenting untuk pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan juga penyediaan item pentaksiran dan peperiksaan. 

Sukatan pelajaran ialah butir-butir ringkas daripada mata pelajaran yang diberikan di sekolah dan lain-lain (Kamus Dewan edisi IV, 2005: 1536). Sukatan juga ialah had kedalaman sesuatu kurikulum yang hendak disampaikan. Maka, buku teks yang baik dapat mempersembahkan perincian sukatan pelajaran yang dikehendaki.

Apabila peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia dilaksanakan dalam bahasa Melayu sepenuhnya pada awal dekad 1980-an, buku teks ekonomi dalam bahasa Melayu amat terhad. Terdapat buku teks terjemahan karya asal mendiang Profesor Dr. Harcharan Singh Khera, dari Universiti Malaya berjudul "Prinsip-prinsip Ekonomi". Namun, mutu terjemahannya sangat teruk dan lebih baik membaca naskhah asalnya dalam bahasa Inggeris.

Kemudian, menjelang dekad 1990-an muncul buku teks ekonomi berbahasa Melayu yang ditulis oleh Dr. Hamzaid bin Yahya dari UKM. Walaupun masih banyak kesalahan tatabahasa, tetapi buku teks Dr. Hamzaid lebih mudah difahami. Cuma, kecenderungan Dr. Hamzaid untuk memberi contoh sebenar dunia nyata selalu mengakibatkan konsep, prinsip dan teori ekonomi yang disampaikan agak tenggelam.

Pada pertengahan dekad 1990-an muncul pula Prof. Madya Sadono Sukirno (UM) yang menguasai penggunaan buku teks ekonomi tingkatan 6. Mulai tahun 2003, sekali lagi sukatan pelajaran ekonomi mengalami rombakan besar. Kali ini, Heng Siew Ngu, Prof. Madya Dr. Md Zyadi Md Thir dan lai Mooi Chang (UUM) pula menjadi pilihan kebanyakan sekolah tingkatan 6.

Mulai tahun 2012, sistem terminal atau peperiksaan berpusat sepenuhnya oleh majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) diubah kepada sistem modular. Buku teks baharu muncul lagi. Pihak MPM mencadangkan nama buku teks yang dilihat cocok dengan kehendak sukatan pelajaran terkini.

Setelah meneliti beberapa buah buku yang dicadangkan, buku teks tulisan Cikgu Sabariah binti Ali didapati bukan sahaja akur dengan sukatan pelajaran, bahkan disusun berdasarkan urutan sukatan pelajaran berkenaan. Semua konsep, istilah dan teori yang digunakan sangat selaras dengan sukatan pelajaran. Jumlah bab yang disusun juga sama dengan pembahagian tajuk dalam sukatan pelajaran.

Teori ekonomi yang dipersembahkan juga bertepatan dengan analisis tugasan soalan yang penting. Misalnya, perbandingan antara pasaran monopoli dengan pasaran persaingan sempurna (muka surat 188) sejajar dengan andaian struktur kos yang sama dan keluk permintaan (DD = AR) kedua-dua pasaran memotong titik tengah / titik minimum keluk kos purata (AC). Buku teks yang lain didapati tidak memberi perhatian tentang keperluan ARm dan ARs memotong titik tengah AC yang sama.

Namun, buku teks Cikgu Sabariah juga tertinggal butiran label paksi yang sentiasa diingatkan kepada pelajar. Misalnya, paksi harga disekalikan dengan catatan RM, manakala paksi kuantiti disekalikan dengan unit. Perkara berkenaan perlu diambil kira sebelum buku teks Makroekonomi (Penggal 2) dan cetakan semula buku Mikroekonomi pada tahun hadapan.

Harga pasaran bagi buku teks Mikroekonomi tulisan Cikgu Sabariah binti Ali ialah RM21.90, tetapi pelajar biasanya mendapat diskaun antara 10 hingga 20 peratus. Harga berkenaan boleh dianggap paling berdaya saing, berbanding dengan terbitan lain yang mencecah RM30+ senaskhah. Penerbit juga mempelawa pelajar melayari laman sesawang khas interaktif sebagai pelengkap naskhah buku teks Cikgu Sabariah...

1 comment:

Anonymous said...

Bagaimana pula dengan Penggal 2 dan 3?