SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, June 12, 2012

KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (LECTURE ON ASSUMPTIONS AND OPPORTUNITY COST)

Pengenalan

Keluk kemungkinan pengeluaran (KKP) menjelaskan had maksimum pengeluaran dua jenis barang dalam sesebuah ekonomi. Sebarang titik kombinasi pengeluaran di sepanjang KKP menggambarkan tahap kecekapan yang dikehendaki. Sebaliknya, titik kombinasi keluaran di bawah KKP menggambarkan pembaziran faktor (pengangguran, ketidakcekapan), manakala kombinasi di luar KKP menerangkan konsep kekurangan, iaitu sumber yang terhad.

Andaian

1  hanya terdapat dua barang yang dikeluarkan

2  ekonomi berada dalam kedudukan guna tenaga penuh / tiada pengangguran

3  tingkat teknologi adalah tetap / malar / tidak berubah

4  kecekapan faktor adalah setara untuk pengeluaran kedua-dua barang

Analisis KKP tunggal

Berdasarkan semua andaian yang tersenarai, setiap kombinasi keluaran di sepanjang KKP menggambarkan pilihan yang cekap, serta kos lepas yang perlu ditanggung. Pilihan ialah proses membuat keputusan ekonomi (tentang kombinasi keluaran yang diingini). Kos lepas pula ialah jumlah barang pilihan kedua terbaik yang terpaksa dikorbankan (tidak keluarkan) bagi menambah pengeluaran barang yang dikehendaki.

KKP hendaklah dilukis lengkap dengan paksi, label dan lokus titik kombinasi keluaran. Walaupun semasa belajar, contoh berangka didahulukan, tetapi untuk jawapan peperiksaan, penulisan konsep dan teori KKP hendaklah dinyatakan sebelum sebarang huraian berangka dan grafikal, jika dikehendaki oleh tugasan soalan. Istilah yang tepat bagi mewakili arah dan saiz yang dianalisis yang berkaitan mesti diberi perhatian yang serius.

contoh menyusul...

KKP garis lurus

menerangkan konsep kos lepas yang bersifat malar.

...

...

KKP cembung

menerangkan konsep kos lepas yang semakin meningkat.

...

...

Peralihan KKP

KKP boleh beralih ke kanan / atas, atau ke kiri / bawah. KKP boleh beralih secara selari atau tidak selari, bergantung kepada andaian yang diubah. Ertinya, boleh jadi ada barang yang tidak mengalami pertambahan keluaran, atau pertambahan yang dialami lebih kecil daripada barang lain.

Kemajuan teknologi akan mengalihkan KKP ke kanan yang mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan yang berlaku turut menggambarkan pilihan masa kini dan pilihan masa hadapan. Misalnya, jika ekonomi mementingkan pertumbuhan masa kini, barang pengguna akan lebih diutamakan berbanding dengan barang modal, dan sebaliknya. 

Arah dan saiz peralihan KKP juga boleh menerangkan kepentingan kebajikan masyarakat. Contohnya, ekonomi yang meletakkan kebajikan masyarkat sebagai pilihan akan melebihkan keluaran barang makanan berbanding dengan senjata api.

...

...

...

Contoh tugasan KKP

...


...


...

No comments: