SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, June 10, 2012

KEGUNAAN MAKLUMAT SOSIOMETRIK BILIK DARJAH (HIDDEN BELIEFS MAKE SENSE)

Bilik darjah umpama sebuah dunia kecil yang tersendiri siap dengan struktur sosial yang rencam. Murid datang daripada pelbagai latar belakang dengan membawa pengetahuan sedia ada dan tingkah laku yang dipupuk sekian lama. Perkara yang lebih utama kepada guru mata pelajaran ialah perspektif murid tentang konsep pembelajaran dan kepercayaan mereka terhadap kecemerlangan.

Perspektif murid tentang pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu mereka, persekitaran dalam institusi keluarga dan kelompok rujukan mereka. Terdapat sebahagian murid menganggap proses pembelajaran di bilik darjah sebagai berguna, kritikal dan penting untuk masa hadapan. Namun, terdapat pula sebahagian lagi yang menganggap pembelajaran di bilik darjah sebagai beban, remeh-temeh dan tiada kaitan dengan kecenderungan mereka.

Demikian juga dengan kepercayaan terhadap kecemerlangan. Kalau ditanya, mungkin terdapat murid yang mengakui tidak mempunyai sebarang idea tentang kecemerlangan. Bagi murid yang mempamerkan hasrat yang tinggi terhadap kecemerlangan, mereka juga perlu diberi pengukuhan tentang keperluan perkongsian dan sikap asertif.

Walaupun domain kognitif, afektif dan psikomotor yang membentuk potensi dan fakulti kanak-kanak diberi perhatian besar dalam aktiviti bilik darjah, masih banyak kritik tentang orientasi peperiksaan. Kini, proses transformasi dan reformasi pendidikan di seluruh dunia menyaksikan bahawa konsep pentaksiran yang lebih holistik mula dilaksanakan. Pencapaian murid diukur menerusi domain kognitif, afektif, psikomotor dan kemahiran insaniah yang lain. 

Walaupun hakikatnya teori-teori pendidikan terkini bersifat kitar semula seumpama lagu lama diberi nafas baharu, tetapi dengan sokongan dapatan penyelidikan, proses inovasi tetap boleh berlaku. sebagai contoh, teori kecerdasan pelbagai Howard Gardener boleh dianggap sebagai lanjutan teori pelaziman klasik dan Piaget. Pendekatan yang sama juga terdapat dalam teori modal insan (ekonomi pendidikan) dan teori ESQ.

Keperluan data sosiometrik murid dalam sesebuah bilik darjah hanya sekadar latar belakang asas atau profil mereka sahaja. Guru tidak perlu pening dengan model sosiometrik Jacob L. Moreno, ahli psikoterapi yang mengemukakan kaedah penyelidikan bidang yang berkaitan. Selain maklumat asas seperti nama penuh, nama sekolah / kelas terdahulu dan harapan pembelajaran murid, guru boleh mengendalikan beberapa aktiviti permainan untuk mendapatkan gambaran tentang pemikiran murid. Contohnya, beri arahan untuk melukis duit syiling, melukis wajah sendiri dan segi empat sama tersembunyi.

Aktiviti melukis duit syiling dapat mengukur kepekaan murid dalam menetapkan sesuatu masalah atau tugasan. Murid yang suka membuat batasan kendiri (secara suka rela) lazimnya akan hanya melukis duit syiling Malaysia bernilai 1 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Namun, murid yang berfikiran lebih terbuka akan menulis nilai yang lebih tinggi seperti RM99 juta, USD 10 bilion atau 100 ribu riyal.

Maklumat sosiometrik yang diperoleh kemudian dipindahkan dalam satu jadual taburan silang untuk rujukan guru bagi tujuan reka bentuk aktiviti pembelajaran yang berkesan. Memang sudah ada maklumat kad 001, SMM dan pangkalan data atas talian yang lain. Namun, keperluan pembelajaran yang berkesan perlu disokong oleh data sosiometrik seperti yang disarankan...

No comments: