SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, May 21, 2014

KLASIFIKASI BARANG, PUNCA MASALAH ASAS EKONOMI (THE IMPACT OF UNLIMITED WANTS)

...

...

...

SMK ST. MICHAEL, IPOH: LA3,MIKROEKONOMI - KLASIFIKASI BARANG  (22052014)  Nama:  _____________________

HP 4:  Memerihalⁿ barang dan perkhidmatan (b/p) b’dasarⁿ  barang percuma dan b. ekonomi ; b. awam dan
            b. p’sendirian;  b.modal, b.p’antaraan dan b.p’guna
HP 5:  M’garisⁿ p’kaitan antara sumber / faktor pgⁿ dengan barang ekonomi
HP 6:  M’jelasⁿ konsep kehendak tidak terhad dan sumber terhad

Ciri
Barang percuma

Barang ekonomi
Takrif
Anugerah ________, keperluan harian
1
Keluaran ________, perlu _____ pgⁿ
Penawaran
Terhad / tidak terhad *
2
Terhad / tidak terhad *
Kos lepas
Ada / tiada
3
Terhad / tidak terhad *
Contoh

4


* potong pilihan yang salah

Ciri
Barang awam

Barang persendirian
Takrif
Barang yang ditawarⁿ kepada _________
1
Barang yang boleh dimiliki õ ___________
Pengecualian
Ada / tiada *
2
Ada / tiada *
Penawaran
Terhad / tidak terhad
3
Terhad / tidak terhad
Kos lepas
Ada / tiada *
4
Ada / tiada *
Contoh
* potong pilihan yang salah

Ciri
Barang modal
Barang perantaraan
Barang pengguna
Takrif
sebagai ________ bagi m’hasilⁿ barang ______
sebagai _______ bagi mengeluarⁿ b.  ________
sebagai   barang ________  untuk _____________
ContohKos lepas
Ada / tiada*
Ada / tiada *
Ada / tiada *
Nilai kegunaan sendiri
Ada / tiada*
Ada / tiada *
Ada / tiada *


HP 7:  M’jelasⁿ konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas dalam aspek p’gunaan barang dan sumber

Punca masalah Asas Ekonomi

Kekurangan è
Pilihan  è
Kos Lepas
Takrif
Konsep
Kesan / implikasiContoh kes
©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

...

...

...

No comments: