SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, May 22, 2014

KUIZ KEHENDAK, SUMBER DAN MASALAH ASAS EKONOMI (THE CONFLICT BETWEEN TWO EXTREME)

SMK ST MICHAEL, IPOH, LA3: KUIZ PENGENALAN MIKROEKONOMI  bahagian  3  (23052014)  _________________

Arahan: Tampal lembaran ini dalam buku latihan. Perbincangan dan rujukan buku teks dibenarkan.

  Tentukan sama ada pernyataan yang diberikan benar atau palsu.
Bil.
Pernyataan
Jawapan anda
1
Barang dan perkhidmatan yang dihasilkan menerusi proses pgⁿ disebut barangan

2
Barang percuma tidak dikenakan bayaran kerana tiada ukuran nilai harga tertentu

3
Maka, barang percuma tidak mempunyai nilai

4
Penawaran barang percuma adalah tidak terhad, tetapi masih bersifat kekurangan

5
Kos lepas barang percuma bersamaan sifar

6
Pemberian atau hadiah yang tidak perlu bayaran ialah contoh barang percuma

7
Pencemaran dan kos sosial yang lain mungkin mengubah b. percuma menjadi b. ekonomi

8
Barang ekonomi memiliki penawaran yang terhad

9
Barang ekonomi tertakluk kepada kos lepas

10
Firma menanggung kos pengeluaran barang ekonomi

11
Tidak semua jenis barang ekonomi diletakkan harga, atau perlu dibayar

12
Kekurangan yang dialami oleh barang percuma bersifat relatif akibat kehendak tidak terhad

13
Prinsip pengecualian tidak terpakai untuk barang awam

14
Pengecualian b’maksud semua anggota masyarakat boleh menikmati barang secara kolektif

15
Barang awam disediakan oleh kerajaan yang dibiayai menerusi hasil kutipan cukai

16
Barang awam disediakan kepada orang ramai secara percuma sepenuhnya

17
Penyediaan barang awam bertujuan memaksimumkan kebajikan masyarakat

18
Caj penggunaan b. awam, jika ada, sangat murah dan mampu dibayar õ semua golongan

19
Contoh barang awam yang paling klasik ialah rumah api

20
Barang persendirian tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian

21
Orang yang tidak mampu membayar dikecualikan daripada memiliki barang persendirian

22
Firma mengeluarkan barang persendirian bagi memaksimumkan keuntungan

23
Bagi pengguna, barang persendirian bertujuanmemaksimumkan kepuasan

24
Barang modal  juga dikenali sebagai barang pengeluar

25
Barang modal mengalami perubahan bentuk fizikal dalam proses pengeluaran

26
Kereta yang digunakan untuk perniagaan diklasifikasikan sebagai barang modal

27
Barang modal tiada kaitan dengan tujuan memperoleh (menjana) pendapatan masa depan

28
Barang modal hanyalah sebagai alat untuk mengeluarkan barang lain

29
Barang perantaraan digunakan sebagai input (bahan mentah) pengeluaran barang pengguna

30
Permintaan barang perantaraan berkait dengan permintaan keluaran barang akhir

31
Barang pengguna sudah siap untuk digunakan sebaik sahaja dibeli di pasaran

32
Barang pengguna tidak termasuk barang mudah rosak (tidak tahan lama)

33
Permintaan terhadap perkhidmatan bukan merupakan barang pengguna

34
Firma berupaya memenuhi semua permintaan barang ekonomi

35
Faktor pgⁿ yang relatif terhad mengakibatkan pgⁿ barang ekonomi lain dikurangⁿ

36
Sumber pgⁿ yang relatif terhad tidak m’halang p’guna daripada memenuhi semua kehendak

37
Isi rumah m’hadapi masalah kekurangan pendapatan wang untuk memenuhi kehendak

38
Firma mengalami kekurangan faktor pgⁿ  untuk mengeluarⁿ semua barang ekonomi

39
Kerajaan tidak menghadapi masalah kekurangan hasil bagi menyediakan barang awam

40
Kekurangan menyebabkan pelaku ekonomi terpaksa membuat pilihan

41
Pilihan dibuat berdasarkan matlamat setiap pelaku ekonomi

42
Pilihan tiada kaitan dengan masalah kos lepas

43
Kos lepas ialah pilihan kedua terbaik yang terpaksa dikorbankan akibat pilihan barang t’baik

44
Kos lepas tambang bas RM1 mungkin sekali ialah seketul burger murah

45
Firma tidak mengalami masalah kos lepas setiap masa

46
Kos lepas membina sebuah hospital mungkin sekali sebuah rumah kebajikan warga emas

47
Kekurangan, pilihan dan kos lepas dikategorikan sebagai masalah asas ekonomi

48
Kekurangan, pilihan dan kos lepas sebenarnya ialah punca masalah asas ekonomi

49
Terdapat empat masalah asas ekonomi

50
Masalah asas ekonomi m'bantu pelaku ekonomi m'capai matlamat masing-masing©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

No comments: