SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Friday, August 19, 2011

BELAJAR BAB KEANJALAN PERMINTAAN (THE THEORY OF ELASTICITY IN ECONOMICS)

Pengenalan

Pada amnya, anjal bermaksud tindak balas terhadap sesuatu perubahan. Sebagai contoh, jika sesuatu objek dibaling ke dinding, tetapi lantunannya perlahan sahaja, maka objek itu dikatakan sebagai tidak anjal. Sebaliknya, jika objek yang dibaling melantun lebih jauh daripada jarak balingan, maka objek itu dianggap anjal.

Dalam kajian ekonomi, keanjalan ialah analisis tentang tindak balas perubahan kuantiti sesuatu barang (Qx) apabila berlaku perubahan dalam harga barang (barang itu sendiri, Px; barang lain, Py; pendapatan). Walaupun tumpuan diberikan kepada keanjalan lengkuk, pelajar tidak harus menganggap bahawa hitungan keanjalan titik sebagai tidak penting.  

Rumus Keanjalan

Formula asas keanjalan permintaan harga ialah ŋ =  %∆Q / %∆P

Keanjalan permintaan harga  ŋ =  %∆Qx  / %∆Px -> ŋ =  %∆Q / %∆P

Keanjalan permintaan silang  ŋ =  %∆Qx  / %∆Py

Keanjalan permintaan pendapatan = ŋ =  %∆Qx  / %∆Y

 %∆Qx ialah kuantiti baharu ditolak dengan kuantiti asal, kemudian dibandingkan (÷) kuantiti asal. Demikian juga halnya %∆P = harga baharu ditolak dengan harga asal, kemudian dibandingkan (÷) harga asal. Maka, keanjalan permintaan harga dihitung dengan

          (Q1 -Qo / Qo) ÷ (P1 - Po / Po) X 100

Keanjalan permintaan pendapatan pendapatan  (Qx1 -Qxo / Qxo) ÷ (Px1 - Pxo / Px) X 100

Keanjalan permintaan pendapatan(Q1 - Qo / Qo) ÷ (P1 - Po / Po) X 100

Darjah Keanjalan

          Nilai pekali keanjalan kurang daripada satu => 0<ŋ< 1  ==> tidak anjal  (keluk curam)

          Nilai pekali keanjalan lebih daripada 1  ==> ∞ <ŋ<1  ==>  anjal  (keluk landai)

          Nilai pekali keanjalan = ∞  ==>  anjal sempurna  (keluk selari dengan paksi kuantiti)

          Nilai pekali keanjalan = 0  ==>  tidak anjal sempurna  (keluk selari dengan paksi harga)

          Nilai pekali keanjalan = 1  ==>  anjal unit, anjal satu  (keluk hiperbola, menghampiri kedua-dua paksi, tetapi tidak menyentuhnya)

bersambung...          

No comments: