SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, August 9, 2011

PENGURUSAN ORGANISASI KELAS PRAUNIVERSITI (CONFLICT AND INTRIGUE AMONG PEERS)

Sebagai kumpulan pelajar lepas menengah yang berusia 18 dan 19 tahun, pelajar tingkatan 6 seharusnya telah mencapai tahap pemikiran dan kod tingkah laku yang lebih matang dan tinggi nilainya. Semua mata pelajaran dan kegiatan luar bilik kuliah yang ditawarkan akan menjurus ke arah pengalaman pembelajaran tahap tinggi. Pelajar tingkatan 6 sudah boleh membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dengan tenang lagi tertib.

Sesebuah kelas atau bilik kuliah prauniversiti ialah gambaran sebuah masyarakat yang bercirikan adab, disiplin dan ilmu. Apa-apa juga perbezaan yang sememangnya ada dianggap sebagai peluang, bukan musibah. Pendek kata, pelajar prauniversiti dalam sesebuah kelas atau bilik kuliah akan mara sebagai satu pasukan yang kuat, mantap, padu, sepakat dan unggul.

Secara individu, sepertimana dalam masyarakat biasa, masing-masing akan bersaing untuk berada pada kedudukan tertinggi, misalnya dalam pencapaian akademik, kepimpinan dan perkhidmatan. Namun, persaingan yang terjadi hendaklah dalam persekitaran yang sihat tanpa menimbulkan perkara-perkara yang menjejaskan organisasi kelas. Kalau boleh, biarlah persaingan itu berlangsung dalam suasana saling membantu, kerana cara terbaik untuk belajar ialah dengan mengajar orang lain.

Hakikat bahawa pengajian prauniversiti ialah persediaan akademik tahap tinggi, kepimpinan organisasi, kecekapan menggembleng sumber yang terhad, kesukarelaan dan sumbangan sosial mestilah diberi perhatian. Dalam tempoh setahun setengah pengajian, segala kualiti, kemahiran, nilai dan sikap yang dipupuk akan menjadi bekalan yang berharga untuk menghadapi cabaran persekitaran dewasa yang penuh liku, onak dan simpang-siur kelak.

Antara perkara asas dalam sesebuah organisasi kelas atau bilik kuliah ialah untuk akur kepada segala peraturan dan tatacara yang ditetapkan walaupun mungkin bertentangan dengan kecenderungan peribadi. Misalnya, amalan menghormati guru dan rakan supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan licin. Biarlah setiap anggota organisasi kelas bagaikan binaan yang saling menyokong, bukan meruntuhkan.

Hierarki kepimpinan kelas juga hendaklah dihormati. Ketua kelas dihormati bukan kerana dirinya secara peribadi, tetapi dihormati kerana tugas dan tanggungjawab yang telah diserahkan. Maka, komunikasi yang terjalin sebenarnya ialah juga suatu proses pembelajaran, atau juga disebut sebagai kurikulum tersembunyi.

Kepintaran atau genius individu bukan tidak penting, tetapi kepintaran dan genius kumpulan sudah menjadi lebih penting. Kebanyakan urusan era maya ini memerlukan komunikasi jaringan dan rangkaian dalam konteks organisasi yang lebih luas hingga melewati batasan geografi. Malah, segala urusan perlu dilakukan dengan cepat, tetapi juga berhemat dan tepat.

Bukan pengalaman konflik dan krisis itu tidak berguna. Pelajar prauniversiti boleh berhujah, berbeza pendapat dan tegas dalam mempertahankan sesuatu prinsip yang beradab dan sah. Maksudnya ialah apabila perlu membuat pilihan, kepentingan organisasi mesti didahulukan daripada kepentingan peribadi...

No comments: