SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, August 29, 2013

BEZA KERTAS 1 DENGAN KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (MENTAL PICTURES IN WRITING ANSWERS)

Hakikatnya, peperiksaan bukan sekadar menguji penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan untuk tujuan olahan kembali, aplikasi, analisis, sintesis atau kemahiran berfikir aras tinggi, tetapi lebih menjurus terhadap proses mengehadkan penulisan dan kecekapan merancang jawapan. Calon terikat dengan peruntukan jumlah masa yang mesti disejajarkan pula dengan peruntukan jumlah markah. Selain itu, calon harus dapat mengenal pasti aras kesukaran soalan supaya dapat menyelesaikan jawapan terhadap tugasan yang mudah terlebih dahulu sebagai jaminan markah yang pasti.

Calon cemerlang memiliki strategi peruntukan masa yang bijak supaya turut meninggalkan baki masa antara 20 hingga 30 minit untuk pembetulan, penambahbaikan dan semakan. Jika hanya cukup-cukup masa (ngam-ngam, cupui-cupui), kemungkinan untuk berlaku kesilapan adalah tinggi. Maka, calon peperiksaan tidak harus melangkah masuk ke ruang peperiksaan tanpa sebarang strategi perancangan jawapan.

Mulai tahun 2013, calon Sijil Pelajaran Malaysia wajib lulus Bahasa Melayu dan Sejarah untuk layak mendapat sijil. Sudah tentu bahawa pihak sekolah telah melaksanakan pelbagai program kecemerlangan akademik supaya pelajar sentiasa bersifat cakna dan sedar akan perkara itu. Bagi kumpulan murid yang berharap untuk merebut tempat terbaik kursus persediaan universiti seperti asasi sains, matrikulasi, baccaleaurate, foundation dan sebagainya perlu mencatat gred A+ dalam mata pelajaran utama.

Bahasa Melayu 1 ialah kertas penulisan karangan yang terbahagi kepada karangan respons tertutup (30 markah) dan karangan respons terbuka (100 markah). Jumlah masa yang diperuntukkan ialah dua jam suku atau 135 minit. Dalam kertas soalan, ada dicatatkan supaya calon memperuntukkan masa selama 45 minit untuk menjawab karangan respons tertutup (bahagian A) dan 90 minit untuk karangan respons terbuka (bahagian B).

Nasihat berkenaan hanya sebagai panduan, iaitu bergantung kepada strategi seseorang calon. Namun, jika dibuat hitungan konservatif, nisbah peruntukan masa dengan peruntukan markah yang dicadangkan itu tidak tepat. Banyak juga calon yang terlalu asyik menjawab karangan bahagian A yang hanya memperuntukkan 30 markah sehingga tidak sempat menulis karangan bahagian B dengan cukup, terutama dari segi jumlah perkataan.

Nisbah 30 markah kepada 45 minit bersamaan 1 : 1.5, manakala 100 markah kepada 90 minit ialah 1 : 0.9. Ketidakseimbangan yang ketara telah berlaku di situ. Maka, calon harus mengubah suai nasihat berkenaan agar berupaya menulis karangan yang tebaik bagi kedua-dua bahagian.

Peluang untuk beroleh gred yang lebih tinggi untuk kertas 1 ialah karangan respons terbuka, iaitu bahagian B yang memperuntukkan 100 markah. Calon boleh mengikut nasihat peruntukan masa sebanyak 90 minit, sebelum beralih kepada karangan bahagian A dengan peruntukan masa 30 minit sahaja. Dengan itu, calon akan meninggalkan baki masa 15 minit untuk tujuan pembetulan, penambahbaikan dan semakan muktamad.

Karangan respons tertutup terbahagi kepada dimensi diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara / antarabangsa dan komponen sastera (komsas). Calon juga harus akur dengan keperluan penulisan karangan sama ada berformat atau tanpa format khusus. Hal itu bakal mempengaruhi penggunaan laras bahasa dan kata ganti diri yang digunakan.

Pada amnya, calon perlu menampilkan tiga idea utama dengan huraian yang bersifat holistik. Maksudnya, calon harus memiliki kebolehan generalisasi idea, kemudian mengembangkan setiap idea kepada pelbagai sudut untuk huraian yang munasabah dan matang. Dalam bahasa yang mudah, calon mesti pandai membesar-besarkan cerita!

Karangan respons tertutup bermakna bahawa calon terikat sepenuhnya dengan bahan rangsangan yang diuji. Idea asas karangan mesti datang daripada paparan bahan rangsangan sebelum diolah berdasarkan kehendak tugasan soalan. Jangan lupa memasukkan unsur kecindan, iaitu peribahasa atau kata-kata hikmah sebagaimana yang dilakukan untuk karangan respons terbuka.

Sekarang beralih kepada kertas 2 yang memperuntukkan 110 markah, tetapi dengan masa yang lebih panjang, iaitu dua jam setengah atau 150 minit. Secara konservatif, nisbah markah dengan masa ialah 1 : 1.36. Namun, strategi perancangan jawapan yang baik bergantung kepada kecekapan menulis jawapan. Misalnya, calon boleh menyiapkan rumusan dalam tempoh 30 minit, pemahaman 50 minit, tatabahasa 25 minit dan novel 15 minit sahaja. 

Maka, calon memiliki baki masa 30 minit untuk proses pembetulan, penambahbaikan dan semakan muktamad. Jika kertas 1 lebih kepada membesar-besarkan cerita, kertas 2 lebih kepada sebaliknya, iaitu memendekkan cerita. Calon harus tahu membezakan keperluan menulis isi jawapan dengan huraian, atau tanpa huraian ...

1 comment:

Anonymous said...

terima kasih Cikgu untuk tipsnya.