SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Friday, March 7, 2014

MODUL PENAWARAN WANG DAN PENCIPTAAN KREDIT (MULTIPLICATION OF CURRENT DEPOSIT)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: PENAWARAN WANG  (08032014)______________________________________
Hasil Pembelajaran:        1. Memerihalⁿ  komponen  M1,  M2;              2. M’ilustrasi & m’jelasⁿ proses ciptaan kredit
                                        
Komponen M1, M2
M1
M2
M3
mata wang dalam _________
     (duit  ________ + wang _______)
     +  deposit  ____________

M1  +
M2 + deposit tabungan , tetap
(syarikat kew, BSd, syarikat diskaun)

Proses Ciptaan Kredit Bank Bank Perdagangan, BPd
1   Konsep
BPd b’kuasa kendali deposit ____________: terima daripada _______  _______, wujudⁿ > ________
2   Andaian
a)  nisbah _______ tunai =  ___ % (daripada deposit ___________)
b)  semua >ⁿ  ________ di___________ⁿ
c)  BPd hanya menawarⁿ deposit _________, urus niaga dengan  ____
d)  Lebihan _________ BPd asalnya =  ___
e)  Harta bank hanya wang  ________  + ____________
3   Proses
Pelanggan A, Bank 1:
Kunci Kira-kira Bank 1
Harta
Tanggungan
Rizab tunai
Pinjaman
Deposit semasa


Huraian:
Pelanggan A pinjam RM ____
Simpan dalam DS Bank ___
Rizab _____ bank  =  RM ____
Semua >ⁿ RM ___ di ________ⁿ

Pelanggan B, Bank 2:
Kunci Kira-kira Bank 1
Harta
Tanggungan
Rizab tunai
Pinjaman
Deposit semasa


Huraian:
Pelanggan B pinjam RM ____
Simpan dalam DS Bank ___
Rizab _____ bank  =  RM ____
Semua >ⁿ RM ___ di ________ⁿ

Pelanggan C, Bank 3:
Kunci Kira-kira Bank 1
Harta
Tanggungan
Rizab tunai
Pinjaman
Deposit semasa


Huraian:
Pelanggan C pinjam RM ____
Simpan dalam DS Bank ___
Rizab _____ bank  =  RM ____
Semua >ⁿ RM ___ di ________ⁿ

4   Rumusan
Bank
+Δ DS (RM)
+Δ rizab tunai (RM)
+Δ pinjaman (RM)
       
∑ DS  =

∑ rizab tunai  =

∑ pinjaman  =

P’ganda Wang  = 

©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

...

...

...

No comments: