SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, March 9, 2014

TEORI KUANTITI WANG KLASIK (THE OLD VS LATER SCHOOL)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: HAD CIPTAAN KREDIT  (10032014)______________________________________
Hasil Pembelajaran:      M’huraiⁿ faktor yang m’pengaruhi ciptaan kredit

Faktor Mengehadkan Ciptaan Kredit
1)  ________________ Wang Tunai
Andaian:
semua _______ tidak dikelⁿ
semua _________  dimasukⁿ semula
semua ____   ________ dgn ____
Sebenar:
tidak semua guna ____, masyarakat
suka _______ à DS b’___

2) _________  ________  tunai (NRT)

   semakin  ___  NRT, keupayaan BPd
   beri  ____________ makin  _____
3) Keperluan  _____________  bank

    ___________ diminta  õ  BPd  ~
   risiko  _________ x dibayar balik

   __________menyusahⁿ peminjam
4) Kadar ______ /  kadar_________

    Kadar ______  ↑,  r  __
    Minat OR ___________  ↓

5)  ____________ >ⁿ  ________
Andaian:
semua >ⁿ _______    di_________ⁿ
Sebenar:  mungkin bank b’______²
beri  ___________ / pegang  ______

6)  <  minat  ______________

     B’laku jika  ___ tinggi
     @ eko.  ___________
7)  Bank gagal m’cari  ______________    sesuai:
      BPd  b’______²  m’beri  _____________  ~  keupayaan bayar  _________, elak  _______


Hasil Pembelajaran:  M’huraiⁿ hubungan penawaran wang dengan tingkat harga umum

Teori Kuantiti Wang (klasik)
Prinsip
Δ ___  à  Δ  ___ umum dengan ________  =
Rumus
P’samaan P’tukaran Irving Fisher:   M__  =  P___;
         M  =  __________ /  SS wang
         __ =   __________  wang
         P   =   tingkat  ________ umum
         T   =   ∑  _______  ________
Andaian
1)  ____ tetap,  j/pd: corak p’___________ masyarakat tidak b’___
2)  ____ tetap,  kel. Tidak dapat di________, ekonomi m’capai  ______  ________   ______
Implikasi
___ ↑ =  ___ ↑ dengan _______  =, vv
Kawal Inflasi
BPs hanya perlu ↓ ___ è ↓ ___ dengan  ________  =

Kritik teori kuantiti wang (õ mazhab Keynesian)
1)  Andaian ___ tetap
Dipengaruhi banyak ________, eg inflasi: ___↑ è ___ ↑, vv
2)  Andaian ___ tetap
Klasik andai gt__ selalu t’capai. Sebenar:  ___ sering b’laku.
Maka, jika ___ b/p ↑,  +Δ pgⁿ @ ___ mudah b’laku
3)  Fungsi wang:  ___ sahaja
Sebenar: __↑, sebahagian di___ⁿ  à tujuan _________, __________
4)  Andaian p’boleh ubah _______
P’boleh ubah saling m’___________. P juga ~ __,  __ di samping __
5)  Abai pengaruh ___ t’hadap  ___
Hubungan __ve.  __ ↑, __,  __ ↓  è ___ ↓,  vv

Latihan Esei:

1)   Dengan menggunakan contoh berangka, terangkan proses penciptaan kredit.   [10 markah]

2)   a:   Dengan bantuan rumus, jelaskan prinsip utama dalam teori kuantiti wang klasik.   [4 markah]

      b:    Mengapakan ahli ekonomi Keynesian mengkritik teori kuantiti wang klasik?
              Terangkan tiga sebab bagi menyokong hujah Keynesian itu.                                       [6 markah]

©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)
...

...

...

No comments: