SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, March 11, 2014

PENENTUAN KESEIMBANGAN PASARAN WANG (HOLD OR LET GO THE LIQUID?)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KESEIMBANGAN PASARAN WANG  (12032014)_______________________________
Hasil Pembelajaran:      M’jelasⁿ proses penentuan kadar bunga, r

(Faktor) P’alihan Keluk Permintaan Wang, MD
ΔY
__↑,  ___ ↑  è  keluk MD b’alih ke  ______, vv

Keluk:
ΔLt
__↑,  ___ ↑  è  keluk MD b’alih ke  ______, vv

ΔLs
__↑,  ___ ↑  è  keluk MD b’alih ke  ______, vv

Keluk Penawaran Wang, Ms
Wang dalam __________ (M1) meliputi  d_____  sy_______, w_____  k_______, DS

D_____   sy_________, ______   __________ dikelⁿ õ BPs, DS diwujudⁿ sistem BP__

∑ tetap pada satu _____  à keluk Ms b’bentuk ______   ________ dengan paksi __

Menunjukⁿ hubungan antara ___  dengan __________  ______
Keluk:
Penentuan r
Keluk:


Keseimbangan r apabila keluk ___  =  ____ di titik ___ pada ___
Pada r > tinggi, i.e. ___, b’laku >ⁿ  ____ sebanyak  ___;
>ⁿ  _____________ itu m’dorong OR m’_______  ____
è  P ___ ↑,  __ ↓.  Proses b’terusan hingga ___________ t’capai pada ___

Pada r > rendah, i.e. __, b’laku >ⁿ ___  sebanyak  ___
>ⁿ  _____________ itu m’dorong OR m’_______  ____
è  P ___ ↓,  __ ↑.  Proses b’terusan hingga ___________ t’capai pada ___

©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)
...

...

...

No comments: