SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, June 28, 2010

LADAP SECARA PEMBACAAN BUKU UNTUK GURU (BOOK REVIEW FOR TEACHERS)

Guru ialah antara golongan yang paling banyak membaca. Walaupun seseorang guru itu telah lama berkhidmat dan telah menguasai isi pelajaran tanpa merujuk buku, guru masih perlu membaca tugasan pelajar dan skrip jawapan peperiksaan. Ambil satu contoh yang konservatif, iaitu seorang guru mengajar 100 orang murid.

Tugasan harian:  1 muka surat  X  100 murid  X 80 hari =  8,000 muka surat

Ujian bulanan:  3 muka surat X 100 murid  X 2  =  600 muka surat

Peperiksaan:  5 muka surat X 100 murid X 2  =  1,000 muka surat

Berdasarkan contoh di atas, guru membaca hampir 10,000 muka surat tugasan dan skrip jawapan murid dalam setahun. Jika ditambah lagi dengan bacaan lain terhadap dokumen, minit mesyuarat dan laporan, barangkali bilangan muka suratnya akan mencapai 20,000 muka surat. Andainya setiap muka surat mengandungi 150 patah perkataan, bermakna dalam setahun, guru dianggarkan membaca sejumlah tiga juta patah perkataan!

Sesungguhnya guru ialah jutawan bacaan. Mungkin ada nada sinis yang mengatakan anggaran konservatif begitu tidak sah, justeru terdapat kaedah "timbang kati", atau sukat pembaris. Beban pembuktian terletak kepada pihak "pendakwa".

Kini, dengan pelaksanaan kaedah latihan dalam perkhidmatan (Ladap) secara pembacaan buku, kejutawanan guru bakal berganda. Cadangan supaya setiap orang guru membaca sekurang-kurangnya 7 buah buku, dengan pecahan komponen 4 buah buku pengetahuan profesional, 2 buah buku kemahiran profesional, serta sebuah buku amalan dan nilai profesional keguruan. Ambil syarat minimum 50 muka surat.

7 X 50 muka surat X 200 patah perkataan  =  70,000 patah perkataan.

Walaupun terdapat kaedah bacaan cepat zig-zag, atau jalan pintas yang lain, sekiranya benar-benar berlaku, kaum guru benar-benar telah menjadi ulat buku. Belum lagi dikira bacaan kitab secara rutin. Kalau dimasukkan akhbar dan majalah?

Contoh catatan rekod pengesahan dan pembacaan buku:

1. Pelita Bahasa Melayu Jilid I - III : 800 muka surat, Za'aba

2  Falsafah Pendidikan Bahasa Melayu: 250 muka surat,  Awang Sariyan

3  Teknik Mengajar Komsas: 183 muka surat, Naffi Mat

4  Islamic Economics: 203 muka surat, Syed Omar Syed Agil (ed)

5  Penyelidikan Sains Sosial: 238 muka surat, Sabitha Marican

6  A Guide to Research Proposal and Report Writing: 59 muka surat, Abdul Rashid Moten

7  Kemahiran Intrapersonal: 220 muka surat, Abdullah Hasan

No comments: