SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Friday, June 18, 2010

PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 MENJURUS SAINS SOSIAL (DESIGNING RESEARCH FOR PREUNIVERSITY STUDENT)

Walaupun masih dalam tempoh peralihan penjenamaan semula pengajian prauniversiti yang dilaksanakan di sekolah, kohort pelajar tingkatan 6 semasa tetap menerima penambahbaikan dari segi pendedahan proses penyelidikan. Mereka dibimbing supaya memiliki pengalaman asas yang mencukupi dalam kerja-kerja penyelidikan. Mereka juga akan lebih peka terhadap perbezaan cara perolehan ilmu secara lebih tepat dan bertanggungjawab, berbanding dengan semata-mata berasaskan pengalaman, pendapat orang lain, pandangan pakar, atau sandaran logik.

Pertimbangan utama penyelidikan pelajar tingkatan enam ialah dari segi peruntukan masa dan akses kepada tatacara penyelidikan sebenar. Termasuk Pengajian Am dan Muet, pelajar sudah mempunyai lima mata pelajaran yang perlu digalas. Maka, penyelidikan harus dijadualkan selepas tamat waktu kuliah dan amali, iaitu sebelah petang.

Jika pihak pentadbiran memilih supaya penyelidikan diselesaikan semasa 6 Rendah, maka pelajar mempunyai masa lebih kurang 10 minggu persediaan laporan penyelidikan dalam bentuk folio untuk tujuan pembentangan dalam sesi kolokium sebelum peperiksaan akhir tahun dimulai. Maka, perjumpaan mingguan yang dianggarkan mengambil masa antara sejam setengah hingga dua jam perlu dimanfaatkan dengan melengkapkan draf kandungan folio menerusi bimbingan dan penyeliaan guru. Proses penyelidikan hanya akan berjalan dengan lancar jika perancangan telah dibuat.

Secara ideal, pelajar jurusan sains patut melaksanakan penyelidikan berkaitan bidang sains: matematik, fizik, kimia, biologi. Hal itu boleh dilaksanakan dengan syarat modul khas dan penarafan penyelidikan sains pelajar didokumenkan. Tentulah melucukan apabila pihak konsultan diupah untuk kononnya mereka cipta satu projek sains supaya dapat masuk bertanding hingga ke peringkat antarabangsa!

Sebagai jalan tengah, penyelidikan pelajar tingkatan 6 diseragamkan atas tema sains sosial, justeru semua pelajar - tidak kira sains atau sastera - diwajibkan belajar Pengajian Am. Lagi pun, penyelidikan berciri sains sosial semakin meluas digunakan dalam bidang perubatan dan perkhidmatan kesihatan. Isu seperti keberkesanan rawatan dan hubungan sebab-musabab hanya menemui jawapan menerusi ujian korelasi, persandaran, analisis faktoral, kumulatif, infrens, anova, ancova, regresi dan hitungan statistik lain.

Mengambil kira faktor masa dan aksesibiliti maklumat, pelajar tingkatan 6 hanya digalakkan menggunakan kaedah statistik deskriptif paling asas, iaitu taburan kekerapan, peratusan dan pangkatan kedudukan. Maknanya, hanya kertas, kalkulator dan pen diperlukan. Konsep statistik yang menakutkan perlu disimpan buat sementara waktu, kecuali atas permintaan...

No comments: