SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, February 27, 2012

PROSES PENYESUAIAN FIRMA PERSAINGAN SEMPURNA JANGKA PANJANG (NORMAL PROFIT GAIN FOR WHOLE MARKET)

Pendahuluan

Tugasan berkaitan dengan keseimbangan firma persaingan sempurna jangka panjang merujuk kepada konsep penyesuaian loji sesebuah firma hingga hanya menikmati untung normal. Sebenarnya banyak loji (SAC) boleh ditunjukkan dalam gambar rajah, tetapi hanya dua keluk dipilih sebagai alat analisis. Selain itu, hubungan geometrik yang menunjukkan firma sebagai penerima harga dengan keluk AR = MR yang anjal sempurna.

Bagi kes untung lebih normal, satu loji mewakili untung lebih normal (ketika LAC menurun, sebelah kiri), manakala satu lagi loji ketika untung normal (lokus minimum LAC). Kedudukan SACo (loji asal) di sebelah kiri, manakala loji kedua berada pada minimum LAC, iaitu loji optimum. Sebaliknya, bagi kes untung kurang normal, satu loji mewakili untung lebih normal (ketika LAC menaik, sebelah kanan), manakala satu lagi loji ketika untung normal (lokus minimum LAC).

Tunjukkan kawasan keuntungan bagi loji asal. Penuhi syarat keseimbangan SAC = SMC, kemudian pada keseimbangan tersebut bandingkan AR dengan AC. Nyatakan jumlah kos (TC = AC X P), jumlah hasil (TR = AR X P) dan jumlah untung (Tπ = TR - TC)

Kes untung lebih normal

Apabila terdapat firma yang memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek, firma baharu akan memasuki pasaran bagi merebut untung lebih normal tersebut, sejajar dengan ciri kebebasan keluar masuk pasaran. Proses penyesuaian loji (diwakili oleh keluk kos purata jangka pendek, SAC) akan berterusan hingga mencapai keseimbangan untung normal dalam jangka panjang, iaitu pada lokus minimum SAC = minimum LAC = AR = MR = SMC = LMC = DD = P. Pendek kata, semua firma persaingan sempurna hanya akan menikmati untung normal dalam jangka panjang.

Langkah melukis keluk (gunakan pensel warna yang berlainan):

1  SACo: sebelah kiri berhampiran paksi harga 

LAC:  sentuh / tangen dengan SACo pada bahagian keluk sedang menurun

ARo:  sebahagian keluk (selari dengan paksi keluaran) mesti berada di atas SACo (nota: ARo = MRo)

MCo:  tanda lokus / titik minimum SACo baru dipotong oleh MCo

Eo:  Keseimbangan tercapai apabila MRo = SMCo

Po:  Buat garis mendatar selari dengan paksi keluaran bermula dari Eo hingga ke paksi harga

Qo:  buat garis tegak dari Eo hingga ke paksi keluaran

8  Kawasan untung lebih normal:  Pada keseimbangan, bezakan ARo dengan SACo. (Catatkan misalnya PoEBP1)

SAC1: minimum SAC1 mesti sama dengan minimum LAC

10  Tanda lokus keseimbangan

11  Nyatakan pada keseimbangan AR1 = SMC1 = MR = LAC = SAC = LMC = DD =

Huraian tanpa gambar rajah

Ciri bebas keluar masuk pasaran menyebabkan firma baharu memasuki pasaran untuk merebut untung lebih normal, atau sebahagian firma sedia ada keluar pasaran apabila berlaku untung kurang normal. Proses penyesuaian yang berlaku akhirnya menyebabkan semua firma persaingan sempurna hanya menikmati untung normal sahaja dalam jangka panjang.

Untung lebih normal bermaksud AR > AC pada keseimbangan MR = MC. Bagi firma persaingan sempurna, keadaan itu hanya bertahan untuk jangka pendek. Untung normal pula ialah apabila AR = AC pada keseimbangan MR = MC.

Andaikan firma persaingan sempurna sedang menikmati untung lebih normal. Sebahagian keluk AR berada di sebelah atas SAC. Keluk SMC memotong minimum keluk SAC.

Kawasan untung lebih normal ditunjukkan menerusi jarak tegak antara AR dengan AC pada keseimbangan digabungkan dengan jarak mula paksi keluaran dengan keluaran seimbang. Keadaan itu menarik kemasukan firma baharu ke dalam industri bagi merebut untung lebih normal berkenaan. Maka, bermulalah proses penyesuaian loji bagi firma.

Proses itu akan berterusan hingga firma hanya memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Keluk SAC yang baru ialah loji optimum, iaitu minimum SAC = minimum LAC. Loji optimum juga ialah loji seimbang dalam jangka pendek dan jangka panjang, iaitu MR = SMC = LMC = AR.

Pada loji optimum, AR = AC yang bererti firma hanya menikmati untung normal. Maka, TR = TC.


Kes untung kurang normal

Apabila terdapat firma yang memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek, sebahagian firma yang sedia ada akan keluar pasaran bagi mengelak untung kurang normal (rugi) yang berterusan, sejajar dengan ciri kebebasan keluar masuk pasaran. Proses penyesuaian loji (diwakili oleh keluk kos purata jangka pendek, SAC) akan berterusan hingga mencapai keseimbangan untung normal dalam jangka panjang, iaitu pada lokus minimum SAC = minimum LAC AR MR = SMC = LMC = DD = P. Pendek kata, semua firma persaingan sempurna hanya akan menikmati untung normal dalam jangka panjang.

Langkah melukis keluk (gunakan pensel warna yang berlainan):

1  SACo: sebelah kanan ketika LAC sedang menaik

2  LAC:  sentuh / tangen dengan SACo pada bahagian keluk sedang menaik

3  ARo:  keseluruhan keluk (selari dengan paksi keluaran) mesti berada di bawah SACo (nota: ARo = MRo)

4  MCo:  tanda lokus / titik minimum SACo baru dipotong oleh MCo; panjangkan MCo supaya turut memotong ARo yang jauh di bawah

 Eo:  Keseimbangan tercapai apabila MRo = SMCo

6  Po:  Buat garis mendatar selari dengan paksi keluaran bermula dari Eo hingga ke paksi harga

7  Qo:  buat garis tegak dari Eo hingga ke paksi keluaran

8  Kawasan untung kurang normal:  Pada keseimbangan, bezakan ARo dengan SACo. (Catatkan misalnya PoEBP1)

9  SAC1: minimum SAC1 mesti sama dengan minimum LAC

10  Tanda lokus keseimbangan

11  Nyatakan pada keseimbangan AR1 = SMC1 = MR = LAC = SAC = LMC = DD 


No comments: