SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

INSTITUSI PENDIDIKAN IALAH WAHANA TERBAIK UNTUK MENYEBARKAN KONSEP INTEGRASI 1MALAYSIA (TO PROMOTE UNITY IN SCHOOL)


Institusi pendidikan (IP) ialah organisasi yang memupuk pembelajaran (nurture learning). Maka, segala aktiviti yang berkaitan dengan ilmu, proses sosialisasi dan penjanaan modal insan minda kelas pertama berlaku di IP. Tidak hairanlah jika konsep integrasi 1M lebih mudah disebarkan menerusi IP atas landasan menyemarakkan perkembangan ilmu dan amalan nilai murni.

Justifikasi

1  Kesediaan minda (mindset readiness)

Sebagai organisasi yang memupuk pembelajaran, aktiviti di IP menjurus kepada pemerolehan ilmu dan sikap terbuka. Segala nilai yang terkandung dalam konsep 1M lebih  mudah disebarkan. Generasi muda lebih bertolak ansur terhadap perubahan. Mereka tidak bersikap taksub (fanatik) melulu, sebaliknya masih boleh menerima idea baharu.

2  Iklim / budaya IP yang positif

Warga IP sudah terbiasa dengan komunikasi yang mesra dan beradab. Mereka akan mempamerkan maklum balas yang ikhlas terhadap lontaran idea-idea baharu. Buktinya, sebarang idea pembaharuan disasarkan kepada IP sama ada dari segi perubahan kurikulum atau program ad-hoc. Konsep integrasi 1M boleh diterapkan dalam aktiviti kurikulum atau program ad-hoc IP yang lain.

3  Sokongan kepimpinan / pentadbiran IP

Semua IP diterajui oleh individu yang telah melepasi tapisan keutuhan (integrity scanning) yang ketat oleh pihak berkuasa pelajaran. Mereka ialah kumpulan profesional yang berpegang kepada etika dan ikrar perkhidmatan. Maka, segala usaha yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan negara pasti menjadi sebahagian tanggungjawab hakiki mereka. Konsep integrasi 1M akan menerima sokongan padu untuk disebarkan di IP.

4  Komposisi warga IP

Warga IP datang daripada pelbagai latar belakang kepercayaan dan sosioekonomi. Mereka perlu diikat dengan satu gagasan dan nilai umum yang bersifat universal. Konsep integrasi 1M ialah satu pendekatan yang dapat menjadi jambatan untuk mencantum segala perbezaan yang ada. Demi membina sebuah masyarakat yang harmonis dan menghormati kepelbagaian, konsep integrasi IM sangat sesuai dan mudah dilontarkan di IP yang mendambakan nilai bersama.

5  Disiplin dan peraturan di IP

Warga IP terikat kepada tatacara disiplin dan kod tingkah laku yang tetap. Segala dasar kerajaan yang terkini mesti diambil tahu. Dengan sistem pergerakan dan pembelajaran yang tetap, konsep 1M mudah disebarkan. Aktiviti pembelajaran dan tugasan secara berkumpulan sangat serasi dengan 1M.

6  Infrastruktur maklumat

Di IP, maklumat boleh disebarkan menerusi pelbagai cara seperti poster, media house, risalah, tajuk tugasan dan kempen. Akses konsep integrasi 1M lebih mudah kerana warga IP mudah dihimpun untuk program rasmi. Paparan laman web IP juga boleh menyediakan  ruang untuk promosi integrasi 1M.

No comments: