SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Saturday, July 21, 2012

TEORI FAEDAH BERBANDING (COMPARATIVE ADVANTAGE IN THE INTERNATIONAL TRADE THEORY)

Pengenalan

Faedah berbanding dinikmati oleh sesebuah negara apabila negara tersebut sanggup mengeluarkan sesuatu barang dengan kos lepas yang relatif (berbanding) lebih rendah. Teori Ricardo ini berdasarkan andaian jika sesebuah negara memiliki faedah mutlak dalam pengeluaran kedua-dua barang. Andaian lain, iaitu hanya dua negara, dua buruh, dua barang, tiada sekatan (perdagangan bebas), kos pengangkutan sifar, mobiliti faktor sempurna (faktor sama cekap, walaupun berpindah ke sektor lain) masih dikekalkan.

Selain itu, teknologi juga diandaikan tetap. Apabila keadaan berkenaan berlaku, pengeluaran akan berada  di atas keluk kemungkinan pengeluaran (KKP), tetapi penggunaan berada di luar KKP. Penjelasan teori boleh dibuat sama ada secara jadual, mahupun gambar rajah.

Pendekatan jadual

Andaikan Malaysia dan Jepun masing-masing mengeluarkan makanan dan pakaian. Sebelum pengkhususan dilakukan, semua pengeluaran digunakan di dalam negara masing-masing. Maka, keluaran dunia adalah seperti di bawah:

                                      makanan          pakaian

          Malaysia                    10                      30

          Jepun                         25                      35

          __________________________________

          Keluaran dunia           35                      65

Berdasarkan data hipotetikal di atas, Jepun menikmati faedah mutlak dalam kedua-dua pengeluaran makanan dan kain. Bagi menentukan sama ada perdagangan antarabangsa (PAB) boleh dilaksanakan, hitungan kos lepas relatif dan laba (keuntungan) PAB perlu dihitung terlebih dahulu. Adakah keluaran dunia akan meningkat dan adakah penggunaan barang bagi kedua-dua negara juga meningkat?

                                                    Kos lepas

                                       makanan          pakaian

          Malaysia                30/10 = 3          10/30 =  0.3
          Jepun                   35 / 25 = 1.4       23/35 =  0.7


Didapati Malaysia memiliki kos lepas relatif yang lebih rendah dalam pengeluaran pakaian, manakala Jepun memiliki kos lepas relatif lebih rendah dalam pengeluaran makanan. Buruh di sektor makanan di Malaysia berpindah ke sektor pakaian, manakala buruh di sektor pakaian di Jepun pindah ke sektor makanan. 

                                       makanan             pakaian

          Malaysia                0 X 10 = 0          2 X 30 = 60

          Jepun                     2 X 25  = 50       0 X 35 =  0

          ______________________________________

          Keluaran dunia              50                     60

          _______________________________________

Keluaran dunia bagi makanan telah meningkat sebanyak 15 unit (50 - 35), manakala keluaran dunia bagi pakaian telah turun sebanyak 5 unit (60 -65). Namun, keluaran dunia secara keseluruhan telah meningkat sebanyak 10 unit, iaitu + 15 unit makanan dan - 5 unit pakaian. Maknanya pengkhususan telah meningkatkan keluaran dunia, atau dalam kata lain PAB mungkin boleh dijalankan.

Bagi menjalankan PAB, satu kadar pertukaran eksport dan import mesti dipersetujui oleh Malaysia dan Jepun. Kadar pertukaran hendaklah terletak antara harga relatif makanan dengan pakaian. Harga relatif di Malaysia ialah 30 / 10 = 3, manakala di Jepun 35 / 25 = 1.4. Andaikan kadar pertukaran yang disetujui ialah 1 : 2, iaitu satu unit makanan dengan 2 unit pakaian (harga relatif antara 1.4 dengan 3 tadi).

Andaikan juga selepas pengkhususan, Malaysia menggunakan 30 unit pakaian, iaitu sama seperti sebelum pengkhususan. Semua baki 30 unit pakaian dieksport ke Jepun dengan memperoleh 15 unit makanan. Jepun pula akan menggunakan baki 35 unit makanan untuk kegunaan dalam negara.


                                      makanan          pakaian

          Malaysia                    15                      30

          Jepun                         35                      30

          __________________________________

          Keluaran dunia           50                      60

          ___________________________________

Laba (untung) PAB bagi Malaysia dan Jepun ditunjukkan seperti jadual di bawah:


                                       makanan               pakaian

          Malaysia                15 - 10 = 5            30 - 30 = 0

          Jepun                     35 - 25 = 10          30 - 35 = - 5

          ________________________________________
         
          Keluaran dunia           +   15                       - 5
          ________________________________________

Kedua-dua Malaysia dan Jepun menikmati pertambahan penggunaan dalam negara sebanyak 5 unit, iaitu:

          Malaysia:   5 unit makanan +  0 unit pakaian = 5

           Jepun:       10 unit pakaian +  (-) 5 unit pakaian =  5

Kesimpulannya, PAB boleh dijalankan.

Kaedah gambar rajah

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...        


2 comments:

Anonymous said...

Mengapa teori berbanding mengambil kos lepas yg plg rendah ?

Anonymous said...

terms of trade dalam bahasa malaysia apa ye?