SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, November 8, 2012

ANALISIS KERTAS STPM MIKROEKONOMI MODULAR 2013 (THE ACTUAL FIRST YEAR EXAM PAPER)

Pengenalan


Bagi membezakan kertas peperiksaan STPM modular dengan terminal, tahun peperiksaan dicatat sebagai 2013. Rasionalnya mudah dibaca, iaitu bahawa keputusan penuh STPM sulung sistem modular hanya dimuktamadkan setelah berakhir penggal tiga tahun 2013. Item soalan aneka pilihan merangkumi 20 soalan tertera pada muka surat 2 hingga 7, 4 soalan esei pada muka surat 8, dan 3 soalan kuantitatif pada muka surat 8 hingga 10.

Bahagian A: item aneka pilihan

Bab Pengenalan:   S1 (punca masalah asas ekonomi)
                            S2 (titik ketidakcekapan penggunaan sumber dengan merujuk KKP)
                            S3 (institusi model dua sektor)

Bab 2, Pasaran barang dan harga:  S4 (membentuk fungsi permintaan)
                                                     S5 (perubahan DD @ SS menyebabkan harga simen meningkat)
                                                     S6 (kesan cukai terhadap harga, kuantiti - rujuk persamaan)
                                                     S7 (kesan kenaikan cukai input terhadap lebihan pengguna - keluk)
                                                     S8 (hitungan keanjalan permintaan pendapatan)
                                                     S9 (keanjalan penawaran, Qs = 20 + 5P; P = RM4.00)
                                             S10 (kesan penetapan harga minimum RM3; Qd = 200-25P, Qs = 100+25P)

Bab 3, Teori Pengeluaran dan Kos Pengeluaran: S11 (maksud pulangan sut berkurangan)
                                                                   S12 (ekonomi bidangan merujuk keluk LAC bahagian menurun)
                           
Bab 4, Struktur Pasaran, Penentuan Harga dan Output
                              S13 (konsep hasil dalam pasaran persaingan sempurna)
                              S14 (ciri pengelasan firma sesuatu struktur pasaran)
                              S15 (kebaikan pasaran persaingan sempurna)
                              S16 (kawalan monopoli pada AR = AC, atau AR = P)
                              S17 (hitungan untung monopoli berdasarkan gambar rajah)
                              S20 (hitungan kos tetap dan kos berubah firma persaingan bermonopoli merujuk keluk)

Bab 5, Pasaran Faktor dan Agihan:  S18 (Penentu permintaan faktor)
                                                       S19 (Penentu tuntutan upah kesatuan sekerja)

Bahagian B: item soalan esei

Bab pengenalan:  S21 (a) maksud keluk kemungkinan pengeluaran [2]
                             (b) penerangan KKP cembung (kos lepas meningkat) dengan gambar rajah, contoh angka  [8]
                           
Bab 2:  S22 (a)  Maksud keanjalan permintaan pendapatan  [2]
                   (b)  Kaitan nilai Ey dengan jenis barang  [8]

Bab 3:  S23  huraian lima faktor ekonomi bidangan dalaman yang menyebabkan LAC firma semakin menurun [10]

Bab 4:  S24  empat kelemahan pasaran monopoli berbanding persaingan sempurna dengan menggunakan gambar rajah  [10]
             S25  sebab firma persaingan bermonopoli meneruskan operasi walaupun mengalami kerugian  [10]

Bab 5:  S26  penerangan cara menerbitkan keluk permintaan buruh dengan menggunakan gambar rajah  [10]


Bahagian C:  kuantitatif

Bab 2:     Soalan 27
      
               Persamaan DD, SS ikan adalah P = 20 - 2Q;  P = 5 + 3Q

              (a)  hitung harga dan kuantiti keseimbangan  [2]
              (b)  jika subsidi = RM2.00 / kg  [1]
                         (i)  berikan persamaan SS baharu,  [2]
                        (ii)  hitung P dan Q keseimbangan,  [1]
                        (iii) hitung jumlah subsidi tanggungan kerajaan,  [1]
                        (iv) kesan dasar terhadap pasaran ikan.  [1]
               (c)  lukis keluk SS ikan sebelum dan selepas subsidi  [3]

Bab 3:  Soalan 28

               Output (unit)        TC (RM)        AFC (RM)    AC  (RM)

                     Qx                     600                5.00               6.00

                     Qy                     800                6.00              10.00

                  _____________________________________________

                  (a)  Hitung Qx, Qy                              [2]
                  (b)  Hitung TVC untuk Qx, Qy            [2]
                  (c)  Hitung FC firma X, Y                    [2]
                  (d)  jika TR = RM300.00, adakah firma X, Y meneruskan operasi? Beri alasan.  [4]

Bab 5:  Soalan 29

                  Buruh (orang)         0           1            2           3            4            5            6           7
                    
                   TPP (unit)             0          200       320        420        500        560        600      620

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   (a)  Hitung MPP pada setiap tingkat buruh                          [2]    
                   (b)  Jika harga per unit keluaran = RM2.00, hitung  
                          (i)  MRP                                                                      [2] 
                         (ii)  ARP                                                                       [2]
                   (c)  Jika ACL = RM160.00, hitung
                          (i)  untung / rugi firma pada tingkat keseimbangan         [2]
                         (ii)  kuantiti buruh yang memaksimumkan untung            [2]          

Ulasan dan Penutup  

Item soalan yang diuji bertepatan dengan huraian sukatan pelajaran dan isi kandungan buku teks Mikroekonomi yang dicadangkan oleh pihak Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Calon-calon yang akur kepada saranan guru tentang persediaan peperiksaan sudah tentu boleh tersenyum lebar. Ujian kecekapan masa berdasarkan set kertas spesimen sebaik sahaja sukatan pelajaran selesai banyak membantu calon untuk memperoleh jawapan yang tepat bagi semua tugasan soalan...

No comments: