SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, November 26, 2012

KAEDAH BELAJAR MAKROEKONOMI MODULAR PENGGAL 2 (LEARNING BY DOING SMART)

Pengenalan


Kini, pelajar STPM 2013 sudah boleh melupakan teori mikroekonomi buat sementara waktu kerana sudah pun diuji dalam peperiksaan sebenar pada 8 November yang lalu. Namun, sebenarnya kefahaman terhadap konsep mikroekonomi masih perlu dan menjadi asas kepada makroekonomi. Perbezaan yang berlaku ialah makro bertumpu kepada agregat, mikro terhadap individu, sila perhatikan beza ejaan a dengan i.

Mula-mula sekali memang pelajar bakal didedahkan serba ringkas tentang matlamat dasar makroekonomi, iaitu pertumbuhan tanpa inflasi dan pengangguran, serta imbangan pembayaran yang positif. Lama-kelamaan, pelajar akan mendapati bahawa bidang pembelajaran kedua-dua makro dan mikro adalah sama, iaitu berdasarkan tiga kegiatan asas ekonomi: penggunaan, pengeluaran dan pertukaran. Dalam pendekatan makro, rumus Y = C + I + G + Xn mewakili keseluruhan skop pembelajaran yang dimaksudkan.

Perakaunan Pendapatan Negara

Kaedah perbelanjaan terus merujuk rumus di atas, dengan sedikit ubah suai. Kaedah pendapatan pula menggunakan bayaran kepada faktor, iaitu upah, sewa, bunga dan untung. Kaedah keluaran pula berdasarkan senarai sektor ekonomi menerusi kaedah nilai tambah bagi mengelakkan hitungan dua kali.

Pelajar kemudian harus dapat membezakan antara keluaran dalam negara kasar (KDNK, GDP) dengan keluaran negara kasar (KNK, GNP) yang mengambil kira pendapatan faktor bersih luar negara (YB = YL - BL). Seterusnya, perbezaan antara harga pasar (hp) dengan harga faktor (kf) berpunca daripada cukai tak langsung dan subsidi (hp = + ctl - SUB; kf = -ctl + SUB).

Jika perlu menukarkan KDNK atau KNK kepada keluaran negara bersih (KNB), maka susut nilai perlu ditolak.Sila awas bahawa KNB berbeza pula dengan keluaran negara benar (KNb) yang mengambil kira indeks harga pengguna bagi mengukur pengaruh inflasi. Hitungan tidak menjadi masalah kerana boleh menggunakan mesin kira (kalkulator), tetapi slot item bakal menentukan jalan hitungan yang tepat.

Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor

Ambil balik rumus asas kajian makro, tetapi tinggalkan Y = C + I sahaja. Y ialah pendapatan negara, C ialah penggunaan, manakala I ialah pelaburan. C dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu C + S. C ialah bahagian pendapatan yang dibelanjakan, manakala S atau tabungan ialah bahagian pendapatan yang tidak dibelanjakan.

Fungsi penggunaan: rumus, keluk

Fungsi tabungan

Pelaburan: konsep dan andaian

Pengganda

Analisis AE - AS

Analisis J - W

Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor

Rumus asas makro ditambah pemboleh ubah perbelanjaan kerajaan dan cukai (G)  menjadikan Y = C + I + G.

Konsep Yd = Y - T

Fungsi G

Fungsi T

Pengganda tiga sektor

Analisis AE - AS

Analisis J - W

Keseimbangan ekonomi empat sektor (ekonomi terbuka)

Semua sekali pemboleh ubah dalam rumus asas makro digunakan

Fungsi X

Fungsi Y

Analisis AE - AS

Analisis J - W

Keseimbangan Pendapatan Negara Kaedah AD, AS

Perbezaan konsep

Perbezaan keluk, label paksi

Aplikasi teori

Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan

Alat DF

Alat DK

Kes inflasi, melambung

Kes deflasi, meleset

Perdagangan Antarabangsa

Tumpuan diberi terhadap teori faedah berbanding, khususnya kaedah jadual. Konsep kos lepas akan muncul kembali untuk menentukan pengkhususan keluaran sesebuah negara. Selain itu, ayat berbunyi: pengeluaran pada KKP, tetapi penggunaan di luar KKP mungkin perlu dibiasakan.

Beberapa istilah penting: faedah mutlak, harga relatif, kadar pertukaran, laba, keluaran dunia

Kelebihan dan kekurangan teori PAB

Kewangan Antarabangsa

Kadar pertukaran mata wang asing

Penentuan kadar pertukaran:  apungan, tambatan

Keperluan devaluasi, revaluasi

Implikasi kegiatan PAB

Saranan pembelajaran

Beri tumpuan terhadap kuliah, perbincangan

Tolak pengaruh negatif, alasan

Latih tubi berterusan

Gunakan baucar RM250 beli buku teks, kertas spesimen yang dicadangkan oleh guru ekonomi

Cermat dan tekun

Penutup

...

...

1 comment:

agnes said...

thanks..:)