SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Saturday, November 17, 2012

BENARKAH GAJI GURU BERLEBIHAN? (SCHOOL PRODUCTIVITY AND REWARD)

Di Malaysia, terdapat sejumlah 500,000 orang guru sekolah, atau kira-kira dua peratus daripada jumlah penduduk. Sebagai perbandingan, di Amerika Syarikat pula, bilangan guru sekolah mencecah 3.5 juta orang, atau 2.5 peratus daripada guna tenaga. Dari sudut yang lain, sekolah memainkan peranan yang sangat penting dari segi penjanaan modal insan, keselamatan negara, ketenteraman awam, perniagaan, mobiliti sosial dan sebagainya.

Dalam kajian ekonomi pendidikan, isu gaji guru diberi perhatian yang mendalam kerana sangat berkaitan dengan daya pengeluaran dalam bidang perkhidmatan. Sebagai buruh, maka secara konservatif, tingkat upah guru ditetapkan berdasarkan hasil keluaran sut (marginal revenue of production, MRP) pada titik keseimbangan, iaitu apabila bersamaan dengan kos sut buruh (marginal cost of labour, MCL). Perbincangan lebih lanjut secara kuantitatif seperti ekonometrik sangat sukar untuk difahami oleh orang awam (http://scholar.harvard.edu/mkraft/files/papay__kraft_-_productivity_returns_to_experience_in_the_teacher_labor_market_-_nov_2011.pdf.)

Jika gaji guru ditetapkan berpandukan daya pengeluaran, bagaimanakah ukuran yang hendak dipilih? Pemboleh ubah pencapaian murid misalnya mengundang perdebatan falsafah dan konseptual yang panjang. Pencapaian murid tidak hanya tertumpu kepada keputusan peperiksaan dan pentaksiran, tetapi menjangkau domain bukan kognitif seperti kemahiran insaniah, disiplin, sahsiah dan kecerdasan sosial. 

Namun, sumbangan asas pendidikan terhadap keselamatan negara dan ketenteraman awam sangat mudah difahami. Kanak-kanak dihantar ke sekolah supaya mereka berada dalam jagaan dan perlindungan organisasi yang mendapat kepercayaan ibu bapa yang perlu meninggalkan rumah untuk aktiviti mencari rezeki. Jika tidak, ibu bapa tidak mungkin mampu bekerja sepenuh hati apabila asyik memikirkan anak-anak di rumah.

Di Eropah, kemunculan revolusi industri pada abad ke-17 mengakibatkan kanak-kanak memiliki lebih banyak masa lapang justeru fungsi tenaga buruh (tulang empat kerat kanak-kanak) telah digantikan oleh jentera. Kesedaran terhadap hak kanak-kanak juga telah diinstitusikan dalam bentuk undang-undang, khususnya dari segi akses pendidikan di sekolah. Perkataan school berasal daripada  kosa kata Greek schole yang bermaksud masa lapang (sila  rujuk http://www.billcasselman.com/unpub3/school.htm).

Guru-guru dilantik untuk tugas reka bentuk aktiviti pembelajaran di bilik darjah dan juga pengalaman luar bilik darjah. Sudah tentu pada masa dahulu, upah guru tertakluk kepada prinsip kos lepas, iaitu bayaran bagi mengelakkan guru berkenaan berpindah kepada pekerjaan kedua terbaik. Kini, gaji guru ditetapkan menerusi sistem saraan yang mengambil kira kelayakan akademik dan ikhtisas, serta susun lapis perkhidmatan sesebuah negara.

Sumbangan guru terhadap keselamatan negara dan ketenteraman awam mungkin tidak begitu jelas jika dibandingkan dengan perkhidmatan tentera dan polis yang berhadapan dengan ancaman fizikal secara berhadapan. Namun, tanpa sekolah dan guru, ibu bapa tidak dapat keluar bekerja dengan tenang, kanak-kanak akan berkeliaran di jalanan, dan kejahilan akan mengakibatkan tingkah laku orang awam bersifat semberono dan kawalan sosial yang lemah. Masyarakat yang kekurangan pendidikan akan bersikap lebih agresif dan sukar menghormati norma sosial dan peraturan.

Kuasa beli

Peluang perniagaan di sekolah

Tanggapan basi dan klise cikgu kerja mudah dan banyak cuti

Pengamatan Ibnu Khaldun

Kajian tindakan dan PBS

Kesimpulannya, golongan guru sepertimana kakitangan awam yang lain hanya mampu hidup serba sederhana dan seadanya. Pengecualian hanya berlaku jika seseorang guru itu mempunyai pasangan hidup (suami atau isteri) yang kaya, atau mewarisi sejumlah harta yang melimpah ruah. Bakat guru dalam bidang kerjaya dan aktiviti yang lain tidak boleh dipandang enteng memandangkan bahawa agak banyak juga guru yang memilih untuk bersara awal kerana menceburi bidang perniagaan, politik atau kecendekiawanan...

No comments: