SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, November 26, 2014

ANALISIS SOALAN STPM MAKROEKONOMI ULANGAN 2014 (THE APPLICATION OF 'LAST' MODEL)

Maklum balas calon mengatakan bahawa mereka tidak menyangka soalan esei yang pernah keluar dalam peperiksaan sebelum ini diuji semula. Walhal, guru telah berpesan bahawa tidak usah berasa terlalu yakin dengan kaedah belajar secara 'tebuk-tebuk' atau bergantung terhadap soalan ramalan. Semua teori hendaklah dikuasai kerana masih ada bahagian aneka pilihan dan kuantitatif yang tidak sepatutnya terlepas pandang.

Kemungkinan untuk soalan yang sama berulang seratus peratus memang kecil, tetapi bentuk mirip boleh jadi. Sebabnya, terdapat item soalan tidak popular atau majoriti calon yang menjawab tidak mencatat markah yang baik. Maka, soalan seumpama itu boleh diulang semula secara berturut-turut.

Bahagian A: Aneka Pilihan
(terdapat banyak soalan aras mudah, misalnya no. 3,5, 8, 12 yang boleh dijawab dalam 10 saat sahaja jika calon sudah mantap dengan hubungan pemboleh ubah, rumus)

S1: menghitung jumlah guna tenaga apabila penduduk 17.80 juta orang, TB = 7.05 juta, kadar pengangguran 6.4%

S2:  menghitung kadar pertumbuhan KDNK berdasarkan jadual

S3:  pernyataan benar tentang konsep pendapatan negara potensi

S4:  menghitung pendapatan per kapita

S5:  kesan terhadap harga umum apabila penggunaan berkurang, teknologi meningkat

S6:  Y = RM2000 juta, S = -100 + 0.3Y. Hitung C.

S7:  Menentukan (hitungan) sama lompang inflasi atau lompang deflasi jika:
       C = 500 + 0.8Yd,  I = 600, G = 400,  T = 200 pada Yf = RM8000 juta

S8:  Mentakrif keluk AE

S9:  Memilih pemboleh ubah suntikan

S10:  Berdasarkan keluk +AD, AS tetap, beri sebab -Y

S11:  Menghitung indeks nilai wang berdasarkan IHPo = 120, IHP1 = 125

S12:  (teori kuantiti wang) T berkurang, M dan V  kekal: pemboleh ubah seterusnya?  (P lah!)

S13:  Menentukan sumbangan sistem bank perdagangan mewujudkan M1 berdasarkan kunci kira-kira.

S14:  (teori kuantiti wang) M = RM500 000, V = 3, T = 400 000 unit; M bertambah sebanyak RM80 000, hitung peningkatan harga

S15:  (dasar kewangan) langkah bank pusat mengurangkan pengangguran

S16:  Menentukan kedudukan akaun semasa berdasarkan data imbangan pembayaran Malaysia 2009

S17:  Kesan tarif terhadap jumlah kereta import berdasarkan gambar rajah Dd, Ss

S18:  (teori faedah berbanding)  negara S: 50 000 unit getah, 40 000 unit sawit
                                                    negara T: 30 000 unit getah, 30 000 unit sawit
         pilih pernyataan yang betul: pertukaran X, M; mengkhusus, kos lepas?

S19:  (kadar pertukaran mata wang) US$1 = RM3.78 kemudian RM3.61 dan RM3.47
          pilih pernyataan yang salah: Px, Pm @ nilai RM kukuh?

S20:  Memilih bukan kesan devaluasi: hasil T naik, Px murah, keluaran domestik naik @ BoP > baik?

Bahagian B: Esei

Tugasan Soalan 21: mentakrif dan menghuraikan bagaimana
                         (a)  KNK potensi dan KNK sebenar;   (5 markah)
                         (b)  Imbangan pembayaran kurangan dan imbangan pembayaran lebihan  (5 markah)
                               dapat menjelaskan prestasi ekonomi sesebuah negara.

Tugasan Soalan 22:  (a)  Cara pendapatan negara kaedah keluaran diperoleh  (2 markah)
                                 (b)  Menerangkan penghitungan KDNK di Malaysia kaedah keluaran (8 markah)

Tugasan Soalan 23:  (a)  Maksud lompang deflasi dan jurang KNK  (2 markah)
                                 (b)  Menghuraikan bagaimana penurunan cukai pendapatan dapat mengatasi
                                       lompang deflasi, jurang KNK dengan bantuan gambar rajah AE - Y       (8 m)

Tugasan Soalan 24:  Menghuraikan bagaimana penurunan nisbah rizab berkanun mempengaruhi
                                (a)  tingkat keseimbangan pendapatan negara   (5 markah)
                                (b)  tingkat harga mengikut teori kuanti wang Fisher   (5 markah)

Tugasan Soalan 25:  Menjelaskan pandangan Keynes tentang pertambahan bekalan wang
                                  meningkatkan pendapatan negara, berbantukan gambar rajah   (10 markah)

Tugasan Soalan 26:  Menjelaskan pernyataan "peningkatan permintaan terhadap Dolar Singapura
                                 menyebabkan peningkatan penawaran Ringgit Malaysia" berbantukan lima
                                 contoh urus niaga antarabangsa.


Bahagian C:  Kuantitatif

Tugasan Soalan 27:  Berdasarkan jadual KDNK, IHP dan jumlah penduduk Malaysia 2008 - 2010,
                                 (a)  menghitung kadar inflasi 2009, 2010; menamakan keadaan kadar inflasi itu (2)
                                   (b)  menghitung pendapatan per kapita 2008- 2010, menyatakan keadaan taraf
                                          hidup rakyat Malaysia dalam tempoh itu   (3)

                           (c)  Berdasarkan kes eksekutif bank bergaji RM18 000 (2005) dan RM24 000 (2010)
                                 (i)  menghitung upah benar tahun 2010 berbanding 2005  (1 markah)
                               (ii)  menghitung peratus perubahan upah benar, upah wang 2010 berbanding 2005.
                                      menyatakan keadaan peratus perubahan upah tersebut.   (4 markah)

Tugasan Soalan 28:  Berdasarkan jadual tingkat pendapatan negara, perbelanjaan penggunaan
                                 (a)  menghitung MPC            (1 markah)    
                                 (b)  menghitung nilai pengganda G, T    (2 markah)
                                 (c)  menentukan fungsi penggunaan       (2 markah)
                              (d)  menghitung Y seimbang dengan andaian I = RM3500 juta, G = RM3000 juta   (2m)
                                 (e)  Jika Yf = RM20 000 juta, hitung
                                        lompang deflasi;
                                        pertambahan G untuk menutup lompang deflasi itu    (3 markah)

Tugasan Soalan 29: Berdasarkan jadual mata wang dalam edaran, deposit semasa, separuh wang
                                 secara luas dan KDNK hp
                                 (a)  menyatakan maksudmata wang dalam edaran, deposit permintaan     (2 m)
                                 (b)  menghitung M1 dari 2009-2011     (2 m)
                                 (c)  i.  menyatakan persamaan kuantitiwang Fisher    (1m)
                                       ii. menyatakan maksud halaju wang   (1m)
                                      iii. menghitung halaju wang 2009 - 2011   (2m)
                                 (d)  menentukan sama ada halaju wang itu selari dengan teori Fisher, alasan  (2m)

...

...

...

No comments: