SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, November 5, 2014

CONTOH PERANCANGAN JAWAPAN EKONOMI 1 (MIKRO) STPM (FIX AND FIT ACCORDINGLY)


21


22

23
Berdasarkan gambar rajah, terangkan kesan terhadap keluk permintaan kek sekiranya berlaku:

(a)  peningkatan harga kek
      - rajah keluk (1m)
            - keluk DD tidak beralih (1m), pergerakan tingkat P, Q sepanjang keluk  (1m)                                                                                                              
                                                                                                                               
(b)  musim perayaan
       -  rajah keluk (1m)  
       -  keluk DD beralih ke kanan (1m), permintaan bertambah pada tingkat harga malar  (1m)                                                                                       .                             
(c)  peralihan cita rasa pengguna kepada kuih tradisional.  
       -  rajah keluk (1m)
       -  keluk DD beralih ke kiri (1m), permintaan berkurang pada tingkat harga malar (1m)        

Nota: markah bonus 1m jika ketiga-tiga jawapan betul.                                                    

 Dengan bantuan gambar rajah, terangkan bahagian subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan pengeluar jika

(a)  keluk penawaran adalah anjal  
      -  rajah (1m)
      -  keluk SS beralih ke kanan (1m)
      -  keseimbangan asal, baharu  (1m)
      -  subsidi asal, baharu  (1m)
      -  pengguna menikmati bahagian subsidi lebih besar  (1m)
                                                                                                                                                                  
(b)  keluk penawaran adalah tidak anjal                                                                                              [5]
       -  rajah (1m)
       -  keluk SS beralih ke kanan (1m)
       -  keseimbangan asal, baharu  (1m)
       -  subsidi asal, baharu  (1m)
       -  pengeluar menikmati bahagian subsidi lebih besar  (1m)


Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan hubungan antara keluk kos purata jangka panjang
dengan keluk kos purata jangka pendek.                                                                        [10]

-  LAC terbentuk menerusi sambungan bahagian SAC yang dapat meminimumkan kos
   pada pelbagai tingkat keluaran (2m)
-  keluk pemilihan saiz loji (sekurang-kurangnya 3 keluk)  @  keluk perancangan (2m)
-  Pada mulanya LAC, SAC saling bersentuhan pada bahagian semakin menurun (1m)
   iaitu loji kurang optimum (1m)
-  Pada kuantiti keluaran optimum, LAC danSAC bersentuhan pada titik minimum (1m),
   iaitu lojioptimum (1m)
-  Jika keluran meningkat lagi ke kanan loji optimum, LAC, SAC bersentuhan pada bahagian
   yang semakin menaik (1m), iaitu loji terlebih optimum (1m)

24
(a)   Jelaskan dua ciri pasaran monopoli.                                                                   [4]
       -  firma tunggal = industri (1m), keluaran tidak boleh dibeli di tempat lain (1m)
       -  tiada pengganti hampir (1m): tiada firma lain mengeluarkan barang yang sama (1m)
       -  penentu harga (1m):  keluk DD bercerun –ve, dengan mengubah-ubah kuantiti keluaran (1m)
       -  tiada kebebasan keluar masuk (1m): kuasa monopoli kekal kerana sekatan (sebut satu)  (1m)
       -  persaingan bukan harga tidak penting (1m):  iklan hanya makluman keluaran baharu (1m)
mana-mana 2 isi + huraian

(b)   Huraikan tiga bentuk halangan kemasukan firma baharu ke dalam industri monopoli.             [6]
  -  monopoli semula jadi (1m):  bertujuan memaksimumkan kebajikan masyarakat  (1m)
  -  modal (1m): saiz modal permulaan perniagaan (kos overhead) adalah besar  (1m)
  -  ekonomi bidangan (1m): firma baharu tidak dapat masuk untuk bersaing dari segi harga (1m)
  -  bahan mentah (1m):  memiliki bahan mentah yang tidak terdapat di tempat lain  (1m)
  -  undang-undang  (1m):  hak cipta / hak paten terhadap inovasi / penyelidikan  (1m)
  -  kesetiaan pengguna (1m):  sudah dikenali / dipercayai / hubungan baik  (1m)
  -  pasaran terhad (1m):  kedudukan terpencil / kuasa beli rendah  (1m)
  -  gabungan firma (1m): mengeluarkan barang bersama-sama dengan harga sama  (1m)
  -  persaingan harga  (1m):  menurunkan harga di bawah kos pengeluaran  (1m)

        -  lesen / francais (1m):  hak eksklusif keluaran tertentu  (1m)
mana-mana 3 isi + huraian
25
26Dengan bantuan gambar rajah, terangkan bagaimana keluk permintaan buruh diterbitkan            [10]

-  ditunjukkan oleh bahagian keluk MRP di bawah ARP  (1m)
-  rajah: hubungan menegak MRP, DL  (2m)
-  perubahan tingkat upah dalam kedudukan untung kurang normal, normal, lebih normal  (3m)
-  sambungan titik upah keseimbangan (2m)
-  keluk DL bercerun –ve (1m):  W↑, L↓, W↓, L↑   (1m)


(a)     Apakah maksud sewa kuasi?                                                                                        [2]
-  bayaran lebihan kepada faktor Es = 0 dalam jangka pendek  (2m)
-  hasil yang diperoleh daripada penggunaan input tetap dalam proses pengeluaran  (2m)
-  perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlan kos berubah  (2m)
mana-mana satu jawapan

(b)    Jelaskan pernyataan bahawa sewa ekonomi adalah sebahagian daripada sewa kuasi.
 Bantuan gambar rajah boleh digunakan.                                           (8)                                -  rajah  (2m)
                  -  tingkat keluaran untung maksimum, MR = MC  (1m)
                  -  sebahagian TR sumbangan penggunaan input berubah, sebahagian sumbangan input tetap (2m)    
                  -  untung lebih normal bermakna lebihan TR ke atas TC  (1m)
                  -  konsep lebihan untung lebih normal bersamaan konsep sewa ekonomi (1m)
                  -  saiz sewa ekonomi / untung lebih normal < sewa kuasi  (1m)