SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, November 6, 2014

PADANAN ISTILAH DALAM KONSEP EKONOMI TIADA KOMPROMI (GET TOGETHER, GO TOGETHER)

Sangat penting untuk pelajar ekonomi prauniversiti menggunakan istilah yang tepat untuk membina konsep atau menjelaskan hubung kait antara pemboleh ubah. Pengantar mikroekonomi dan makroekonomi misalnya banyak memberi penekanan tentang arah dan saiz sesuatu perubahan yang berlaku. Hendaklah diingat bahawa sebagai suatu analisis, hanya satu atau dua pemboleh ubah yang diandaikan terbabit, manakala pemboleh ubah lain adalah tetap, ringkasnya ceteris paribus.

Dalam bahasa analogi, hanya satu dua objek yang bergerak, manakala yang lain macam patung yang pegun. Contohnya, permintaan sesuatu barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, manakala faktor lain diandaikan tetap. Secara persamaan, Dx =f (Px), c.p.

...

...

...

...

...

...

...

...

No comments: