SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Monday, November 28, 2011

BAHASA MELAYU 2 STPM SEPINTAS LALU (PRE-UNIVERSITY ELECTIVE REQUIREMENT)

Secara umum, calon yang memilih mata pelajaran bahasa Melayu 2 STPM perlu menguasai kemahiran menulis karangan, menulis rumusan, menulis alih bentuk teks dan menulis analisis kesalahan bahasa. Sesuai dengan persediaan pengajian tinggi, aras bahasa dan idea yang digunakan berbeza dengan kertas Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pendek kata, kertas 2 memberi tumpuan terhadap mutu penulisan calon prauniversiti.

Bahagian Karangan

Calon dikehendaki menguasai pelbagai jenis karangan berformat dan tidak berformat, termasuk rencana, laporan, ceramah / pidato / syarahan / ucapan dan memorandum. Bidang tajuk yang paling kerap diuji ialah isu sosial dan sains / teknologi / alam sekitar. Isi dan huraian yang jitu perlu disampaikan menerusi bahasa yang betul, tepat dan berkesan.

Peruntukan markah untuk karangan ialah sebanyak 50 peratus. Calon disarankan supaya menulis sekurang-kurangnya lima isi, dengan panjang karangan antara 650 hingga 700 patah perkataan. Calon hanya perlu memilih salah satu daripada 4 tajuk dan menulis karangan dalam tempoh tidak melebihi sejam setengah.

Bahagian Rumusan (markah = 20 peratus; masa disyorkan = 40 minit)

Cara menulis rumusan STPM sama sekali berbeza dengan rumusan SPM dan PMR. Calon STPM dikehendaki mengolah semula kandungan teks dengan gaya sendiri tanpa mengubah maksud asal. Teks yang dihasilkan pula hendaklah lebih ringkas dan memperlihatkan kohesi dan koheren dengan bahasa yang tepat dan kemas.

Sesudah mengenal pasti isi utama, isu sokongan dan kesimpulan, calon perlu menyusun dan mengolah semula idea dan fakta supaya dapat disampaikan tepat dan ringkas. Bahasa yang digunakan pula harus segar, persis dan rapi. Jumlah perkataan dalam rumusan boleh berubah untuk tahun yang berbeza, namun masih dalam lingkungan 160 - 200 patah perkataan.

Bahagian Alih Bentuk Teks  (markah = 15 peratus; masa disyorkan = 30 minit)

Calon dikehendaki mengubah pelbagai bentuk teks dengan mengekalkan kandungan asal sepenuhnya. Teks atau petikan yang diuji boleh jadi berdasarkan genre sastera klasik dan moden, serta pelbagai laras moden seperti dialog, iklan dan undang-undang. Sebarang bentuk pindaan atau pendapat mesti dielakkan.

Bahagian Analisis Kesalahan Bahasa  (markah = 15 peratus; masa disyorkan = 25 minit)

Kesalahan bahasa yang diuji meliputi ejaan, tanda baca, kosa kata, imbuhan, frasa dan klausa / ayat. Calon hendaklah mengenal pasti kesalahan yang berlaku, menyediakan analisis dan membuat pembetulan. Setiap kesalahan yang dikenal pasti perlu dicatat, dinyatakan sebab kesalahan dan dibetulkan dengan lengkap.

Penutup

Wajaran markah kertas 2 mewakili 67.5 peratus markah keseluruhan Bahasa Melayu STPM. Kertas 1 yang menguji kemahiran sistem bahasa menerusi soalan aneka pilihan membawa wajaran markah 32.5 peratus. Bagi mencapai gred skor tertinggi, calon tidak boleh jemu membuat latihan tugasan sama ada diarahkan oleh guru, atau menerusi daya usaha kendiri...

No comments: