SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, April 4, 2012

BENARKAH KUASA MONOPOLI BERTENTANGAN DENGAN KEBAJIKAN PENGGUNA? (LOWER PRICE, HIGHER QUANTITY)

Pengenalan

Kuasa monopoli bermaksud bahawa firma monopoli boleh menentukan tingkat harga atau keluaran bagi memperoleh untung lebih normal. Maka, firma monopoli cenderung mengenakan harga yang lebih tinggi yang bererti tingkat keluaran lebih rendah apabila merujuk keluk permintaan = hasil purata (AR) yang bercerun negatif. Kerajaan yang berperanan untuk memaksimumkan kebajikan perlu campur tangan dengan melakukan kawalan langsung dan kawalan tidak langsung.

Pada tingkat keseimbangan hasil sut = kos sut (MR = MC), keluaran seimbang tercapai ketika keluk kos purata sedang menurun, yang bererti firma monopoli tidak beroperasi pada tahap keluaran optimum, iaitu pada titik kos purata minimum, atau AC = MC. Sebagai memenuhi peranan untuk memaksimumkan kebajikan, kerajaan boleh mengambil beberapa langkah seperti kawalan langsung menerusi penetapan harga selain harga dan kuantiti keseimbangan. serta kawalan tidak langsung menerusi cukai. Bahagian keuntungan lebih normal monopoli yang dikurangkan itu ialah satu bentuk agihan pendapatan yang lebih setara kepada semua anggota masyarakat.

Kawalan Langsung menerusi penetapan harga


a)  Dasar harga pulangan adil / pulangan modal

     Harga ditetapkan pada AR = AC, iaitu firma hanya menikmati untung normal. Pengguna akan menikmati
     tingkat harga yang lebih rendah dan keluaran yang lebih banyak jika dibandingkan dengan harga dan
     kuantiti seimbang.  (Lukis keluk, dan huraikan)

b)  Dasar harga optimum sosial

     Harga ditetapkan pada P = MC, iaitu tercapainya kecekapan peruntukan. Barang diingat bahawa harga
     bersamaan dengan keluk AR atau DD monopoli. Maka, titik silang antara AR dengan MC dipilih sebagai
     tingkat harga.

     Dalm kes firma monopoli masih menikmati untung lebih normal, atau sekurang-kurangnya untung normal,
     subsidi tidak perlu diberikan. Sebaliknya, jika firma monopoli, khususnya dengan struktur kos menurun,
     mengalami untung kurang normal atau rugi  disebabkan pada AR = MC, didapati AC > AR, maka subsidi
     perlu diberikan sebanyak kerugian yang ditanggung supaya firma boleh memperoleh untung normal dan
     meneruskan operasi.

     (lukis keluk dan huraikan)

c)  Dasar harga pada titik kecekapan pengeluaran.

     Harga ditetapkan pada AC minimum, atau AC = MC. Sama seperti kes harga optimum sosial, langkah
     kawalan dibahagikan kepada penetapan harga tanpa subsidi, iaitu selagi firma monopoli sekurang-
     kurangnya memperoleh untung normal supaya dapat terus beroperasi;  atau dengan subsidi bagi firma yang
     mengalami struktur kos menurun (monopoli semula jadi) sebanyak untung kurang normal yang ditanggung.

     (lukis keluk dan huraikan)

Kawalan Secara Tidak Langsung menerusi Cukai

Cukai ialah alat agihan semula pendapatan. Hasil kerajaan yang diperoleh menerusi pengurangan untung monopoli digunakan dalam bentuk penyediaan barang awam. Dengan itu, jurang pendapatan antara golongan kaya dengan golongan miskin dapat dirapatkan.

Cukai yang dikenakan kepada firma monopoli terbahagi kepada dua, iaitu cukai sekali gus dan cukai per unit keluaran. Cukai sekali gus hanya memindahkan keluk AC tanpa mengubah kedudukan MC. Cukai per unit akan mengalih kedua-dua keluk AC dan MC.

Dalam kedua-dua kes, keuntungan lebih normal monopoli akan merosot. Untuk cukai sekali gus, semua beban cukai akan ditanggung oleh firma monopoli, manakala untuk cukai per unit, tingkat keluaran akan berada pada bahagian keluk DD = AR = P yang anjal. Bahagian keuntungan lebih normal yang berkurangan itu merupakan hasil cukai kerajaan yang kemudiannya diagihkan semula kepada masyarakat menerusi penyediaan barang awam.

(lukis keluk dan huraikan)

Penutup

Keseluruhannya, kawalan monopli secara langsung dilaksanakan oleh kerajaan supaya matlamat kebajikan dapat dimaksimumkan menerusi tingkat harga yang rendah dan keluaran yang tinggi. Kawalan secara tidak langsung menerusi cukai akan menjadi hasil kerajaan untuk agihan semula dalam bentuk penyediaan barang awam. Pendek kata, kesan kuasa monopoli yang berlaku akibat sekatan kemasukan pasaran akan dapat dikurangkan.

No comments: