SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, April 15, 2014

SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA (PROTECTIONISM AND EFFICIENCY)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: SEKATAN PAB  (16042014)      _________________________________________

HP 1:  M’garisⁿ kesan –ve PAB t’hadap eko. sesebuah negara;     HP 2:  m’jelasⁿ tujuan sekatan PAB
HP 3:  memerihalⁿ alat sekatan PAB;    HP 4:  m’analisis kesan tarif

Kesan –ve PAB
Saingan industri muda
Lambakan
BoP -ve
belum menikmati eko. bidangan
à kos pgⁿ >, P >, DD <
n. maju jual barang harga rendah
à industri tempatan hilang pasaran
< I luar negara, < maju sektor p’khidmatan: terimaan < bayaran

Tujuan sekatan
Isi
Huraian
Melindungi industri muda
kepercayaan, eko. bidangan, kualiti b/p ~ kemahiran buruh, tekno à sekat M b/p =
Melindungi industri penting
pgⁿ keperluan asas: tidak b’gantung M:  kecemasan / perang à minyak soya vs sawit
M’pelbagaiⁿ ekonomi
<ⁿ p’gantungan sektor, X ,M t’tentuà sekat M brg asing = à kilang baru b’daya saing
↑ⁿ guna tenaga
bantu industri tempatan wujudⁿ peluang kerja (UN ↓)
Hindari lambakan
saingan kel .tempatan yang =
M’p’baiki BoP
kadar syarat perdagangan merugiⁿ, ↓M, DD barang tempatan ↑ (andaian X tetap)
+ΔY
tarif sumber biaya belanjawan kurangan

Alat sekatan
Tarif

Bukan tarif
(cukai M)
ad-valorem: b’dasarⁿ P

spesifik: nilai tetap
1  kuota M
kuantiti max. M: <ⁿ saingan brg M tidak anjal harga
2  kawalan tukaran asing
BPs tetapⁿ kuantiti max. m/wang asing dibeli õ p’M tempatan
3  subdisi X
bantuan kewangan kpd p’X à kos↓, Px ↓, Dx ↑, saingan ↓
4  embargo
boikot / pulau M negara t’tentu, eg. rejim haram Tel Aviv
5  piawaian kesihatan
p’aturan bawa masuk ~ bebas penyakit, sijil halal

Kesan tarif  (keluk)

sebelum tarif:

P =___,  Qd =  ___;   Qs = ___;  ∑M =  ____;  ∑ belanja M =  ____


selepas tarif b’saiz _____ per unit  à  keluk ____ b’alih ke  _____:

P __ ke  ___, Qd __  ke  ___;   Qs__ ke ___;  ∑M __  ke  ____; 
∑ belanja M__  ____
è ∑ tariff = ___  X  ___  =  _____
è ∑ belanja p’guna =  belanja __  + _______  =  _____ +  ______ =  _____

Kesan tarif (hujah dialektik)
baik

buruk
Dx __,  SS ganti M __  à  BoP  >  _____
1
herotan p’untukan ________ ke industri <  ________
Y  ___ sebanyak ∑ ________
2
Pm, ↑P p’ganti ___:  kualiti ≠  à kebajikan  __
> banyak _______ pindah ke industri di________
3
Y firma di________ bukan sebab __________
m’galakⁿ industeri p’gantian  ___
4
beban x cekap: bayar P >  + bayar ________
↑ⁿ  _____  _________ ,  ↓ ___
5
tindak balas ________ dagang à jejas industri  ___

6
Kemajuan ind. tempatan __________ ~ galakan

Latihan esei:  (a)  Berikan maksud:
                               (i)  perdagangan antarabangsa;  (ii)  harga relatif;  (iii)  kadar pertukaran              [ 6 markah ]

                         (b)  Jelaskan dua bentuk laba perdagangan antarabangsa.                                             [ 4 markah ]
©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

...

...

...

No comments: