SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, April 6, 2014

ILUSTRASI JADUAL TEORI FAEDAH BERBANDING (MORE DOMESTIC CONSUMPTION)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: TEORI FAEDAH MUTLAK, FM  (04042014)      ____________________________

HP 1:  M’jelasⁿ FB;     HP 2:  m’ilustrasi manfaaat drp. PAB

Andaian: 2 negara, 2 barang, 2 faktor (buruh), gtp, KL malar, tiada sekatan, tiada kos pengangkutan

Langkah ilustrasi jadual:
1   Sediaⁿ  jadual:  salah sebuah negara mempunyai FM dalam pgⁿ kedua² barang
2   Hitung jumlah keluaran dunia: sebelum p’khususan
3   Pilih keluaran p’khususan b’dasarⁿ kecekapan per buruh
4   Pindah buruh ke sektor p’khususan à darab 2
5   Hitung jumlah keluaran dunia yang baharu
6   Hitung harga relatif / kos lepas berdasarkan jadual asal
7   Tetapkan kadar p’tukaran antara dua harga relatif
8   Tetapkan eksport – import yang tidak berbeza jauh daripada p’gunaan domestik asal
9   Selarasⁿ jumlah p’gunaan setelah b’laku PAB
10   Hitung laba PAB

Latihan data hipotetikal:

negara
kel.sebelum p’khususan

selepas p’khususan

p’gunaan selepas PAB (    :    )

makanan
pakaian

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
20
40


Jepun
40
20


Jumlah

negara
kel.sebelum p’khususan

selepas p’khususan

p’gunaan selepas PAB (    :    )

makanan
pakaian

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
90
60


Jepun
50
80


Jumlah

negara
kel.sebelum p’khususan

selepas p’khususan

p’gunaan selepas PAB (    :    )

makanan
pakaian

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
100
50


Jepun
40
100


Jumlah

negara
kel.sebelum p’khususan

selepas p’khususan

p’gunaan selepas PAB (    :    )

makanan
pakaian

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
10
2


Jepun
8
4


Jumlah

Tugasan esei:

1   (a)   Beri takrif faedah mutlak.    (2 markah)

     (b)   Jelaskan empat faedah perdagangan antarabangsa.    (8 markah)


2    Dengan bantuan contoh berangka, buktikan terdapat laba dalam kegiatan pengkhususan keluaran
      dan perdagangan antarabangsa.                                                                                                               

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: TEORI FAEDAH BERBANDING, FB  (08042014)____________________________

HP 1:  M’jelasⁿ FB;     HP 2:  m’ilustrasi manfaaat drp. PAB

Andaian: 2 negara, 2 barang, 2 faktor (buruh), gtp, KL malar, tiada sekatan, tiada kos pengangkutan

Langkah ilustrasi jadual:
1   Sediaⁿ  jadual:  salah sebuah negara mempunyai FM dalam pgⁿ kedua² barang
2   Hitung jumlah keluaran dunia: sebelum p’khususan
3   Hitung harga relatif / kos lepas
4   Pilih keluaran p’khususan b’dasarⁿ harga relatif > rendah
5   Pindah buruh ke sektor p’khususan à darab 2
6   Hitung jumlah keluaran dunia yang baharu
7   Tetapkan kadar p’tukaran antara dua harga relatif
8   Tetapkan eksport – import yang tidak berbeza jauh daripada p’gunaan domestik asal
9   Selarasⁿ jumlah p’gunaan setelah b’laku PAB
10   Hitung laba PAB

Latihan data hipotetikal:

pengeluaran sebelum p’khususan

selepas p’khususan

selepas PAB  (    :    )
negara
makanan
pakaian
kos lepas pakaian
kos lepas
makanan

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
50
10
Jepun
50
20
Jumlahpengeluaran sebelum p’khususan

selepas p’khususan

selepas PAB  (    :    )
negara
makanan
pakaian
kos lepas pakaian
kos lepas
makanan

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
10
30
Jepun
25
35
Jumlahpengeluaran sebelum p’khususan

selepas p’khususan

selepas PAB  (    :    )
negara
makanan
pakaian
kos lepas pakaian
kos lepas
makanan

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
40
20
Jepun
60
40
Jumlahpengeluaran sebelum p’khususan

selepas p’khususan

selepas PAB  (    :    )
negara
makanan
pakaian
kos lepas pakaian
kos lepas
makanan

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
100
40
Jepun
30
30
Jumlah
Tugasan esei:

1   (a)   Takrifkan faedah berbanding.     (2 markah)

     (b)   Dengan menggunakan contoh berangka, terangkan cara memperoleh kadar pertukaran sebagai
             asas kegiatan perdagangan antarabangsa.             (8 markah)


©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

...

...

...

No comments: