SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, April 2, 2014

TEORI FAEDAH MUTLAK, FAEDAH BERBANDING (SPECIALIZATION INCREASE WORLD PRODUCTION)

...

...

...

SMK  ST MICHAEL, 30000 IPOH:   EKONOMI  UA1 [PERDAGANGAN ANTARABANGSA (PAB) Bahagian I ]  04042014
A
Pengenalan
1
definisi: ______________ g/s antara ___________ b’lainan melalui aktiviti __________ dan _________
2
sesebuah negara (terlibat PAB) mengeluarⁿ g/s pada K____ tetapi penggunaan di ________ K___
3
keluaran b’beza ~ __________, ______________, tkt __________, cita ______, _________ penggunaan + kualiti
4
kecekapan / daya saing ~ peng__________ à <ⁿ kos __________


B
(Faedah pengkhususan):  Faedah Mutlak (Adam Smith)
1
negara yang sanggup mengeluarⁿ > banyak barangan ~ se∑ _________, tkt ____________ yang =
2
andaian: a) __ negara, b) __ buruh, c) mobiliti faktor __________, d) ekonomi gtp, e) sistem PAB ________, f) kos p’angkutan = 0
3
kaedah jadual:


negara
kel.sebelum p’khususan

selepas p’khususan

p’gunaan selepas PAB (    :    )
makanan
pakaian

makanan
pakaian

makanan
pakaianM’sia
100
20

Jepun
80
40

Jumlah
180
60


M’sia menikmati faedah mutlak kel _____, Jepun ______ à m’khusus à harga _______ ↓
kadar pertukaran mesti terletak antara kedua² harga ___________à ___________↑ (b’banding sebelum PAB)


4
kaedah rajah:  lukis keluk kemungkinan pengeluaran ke2² negara dan bandingⁿ (pilih titik > tinggi)  pto


B
Faedah Berbanding (David Ricardo)
1
dinikmati negara yang sanggup mengeluarkan barangan dengan ___ _______ relatif  > ________ (∑faktor / tekno. = )
2
andaian: a) __ negara, b) __ buruh, c) mobiliti faktor __________,d) ekonomi gtp, e) sistem PAB _______, f) kos p’angkutan = 0
3
kaedah jadual:
pengeluaran sebelum p’khususan

selepas p’khususan

selepas PAB  (    :    )
negara
makanan
pakaian
kos lepas pakaian
kos lepas
makanan

makanan
pakaian

makanan
pakaian
M’sia
10
30
Jepun
25
35
Jumlah

M’sia memiliki faedah __________ dalam kedua² keluaran, namun ______________ dan PAB  masih boleh dilakuⁿ

Di M’sia, harga ________ bagi keluaran _________ > rendah à ___ _________ > rendah à p’khususan________

kadar pertukaran mesti terletak antara kedua² harga ___________à ___________↑ (b’banding sebelum PAB)


4
kaedah rajah: lukis keluk kemungkinan pengeluaran ke2² negara dan bandingⁿ º sudut KKP pada paksi menegak

                  : kadar pertukaran ditunjukkan oleh garis yang bermula dari p’khususan (buat andaian nisbahnya)

                  : bandingkan titik penggunaan yang baru setelah PAB, iaitu di luar KKP (ekonomi tertutup)


C
Faktor yang m’halang p’khususan (dalam PAB)
1
_____________ buruh x ____________: sukar ___________ buruh ke industri p’khususan
2
Kadar _______________ merugiⁿ:  à  __________ PAB x dapat dinikmati sepenuhnya
3
Perdagangan __________ x diamalⁿ:  b’laku ____________ PAB
4
Kos _______________ tinggi, bukan _________ à negara dipisahⁿ __________ luas dan > _______ PAB


Latihan: Andaiⁿ penduduk negara X sebanyak 2 juta orang, negara Y sebanyak satu juta orang
               Sebelum p’khususan 50% penduduk kedua² negara tertumpu kepada pengeluaran barang A
               dan 50% barang B. Negara X mengeluarⁿ 10 A dan 2 B; negara Y: 2 A dan 5 B.
               Tunjukkan kesan PAB dengan faedah mutlak.


© Azhar bin Mohd Rodzi, Sm.Ekon (UKM), Dip.Ed  (UIAM), M.Ed (Distinction)(Malaya)

...

...

...

No comments: