SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, April 1, 2014

PELAKSANAAN DASAR KEWANGAN MUNGUNCUP ATASI INFLASI (IF AND ONLY IF AGGREGATE EXPENDITURE GETTING LOWER)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: DASAR KEWANGAN MENGUNCUP, DK  (02042014)____________________________

1  Dilaksanaⁿ ketika ___________ (L__), i.e. _____ > _____;  tujuan akhir: ↓ⁿ ___

2  Kesan buruk inflasi: P umum __, nilai wang __,  Y benar __,  jurang agihan Y  >  _____,  BoP  >  _________

3   Alat DK kuantitatif
Nisbah Rizab Berkanun
(      )
Nisbah Rizab Tunai
(      )
Kadar bank, diskaun
(      )
Operasi Pasaran Terbuka
(_____ surat jk)
Kadar bunga semalaman
(OPR > r pasaran)     
Funding
(__tempoh matang sjk)
cadangan di BPs _
cadangan di BPd _
kos meminjam
BPd  __
∑ rizab BPd __
lebihan rizab __
r  pinjaman
BPd  __
OR, IK pegang
surat _________
k’______
∑ rizab BPd __
∑ rizab BPd __
lebihan rizab __
lebihan rizab __
r  pinjaman
BPd  __
Upaya pinj. __
∑ pinjaman __
Upaya pinj. __
Upaya pinj. __
∑ pinjaman __
M  __
∑ rizab BPd __
∑ pinjaman __
∑ pinjaman __
∑ pinjaman __
M  __
r __
lebihan rizab __
M  __
M  __
M  __
r __
I  __
Upaya pinj. __
r __
r __
r __
I  __
AE  __
∑ pinjaman __
I  __
I  __
I  __
kuasa beli OR __
Y  __
kuasa beli OR __
AE  __
AE  __
AE  __
AE  __
AD  __
AE  __
Y  __
Y  __
Y  __
Y  __
P  __
Y  __
AD  __
AD  __
AD  __
AD  __
inflasi  __
AD  __
P  __
P  __
P  __
P  __

P  __
inflasi  __
inflasi  __
inflasi  __
inflasi  __
inflasi  __

4   Alat DK kualitatif
Kawalan Kredit Terpilih
Pujukan
Moral
syarat margin:   ___
kredit ansuran
kawalan gadai janji
pembeli bayar __
pendahuluan minimum  __
di_________ⁿ
BP__ pujuk  BP__
<ⁿ  ____________
tidak   _____________
 ∑ pinjaman BPd  __
tempoh bayar balik  __
OR ______ beli asset tetap
M  __,  r  __
∑ pinjaman __
∑ pinjaman __
I  __
M  __
M  __
∑ pinjaman __
AE  __
r __
r __
M  __
Y  __
I  __
I  __
r __
AD  __
AE  __
AE  __
I  __
P  __
Y  __
Y  __
AE  __
inflasi  __
AD  __
AD  __
Y  __

P  __
P  __
AD  __
inflasi  __
inflasi  __
P  __

inflasi  __Tugasan Esei:

1   Jelaskan pelaksanaan dasar kewangan mengembang dalam usaha mengatasi pengangguran.  {10 markah]

2   Huraikan maksud lima alat dasar kewangan kuantitatif.                                                         [10 markah]

3   Terangkan komponen kawalan kredit terpilih dan pujukan moral.                                          [10 markah]©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

...

...

...

No comments: