SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, April 23, 2014

CARA MENGATASI DEFISIT IMBANGAN PEMBAYARAN (ZERO SUM GAME IN THE OPEN ECONOMY)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KEWANGAN A.B., ISU IMBANGAN PEMBAYARAN, BoP  (24042014) ______________
HP 1:  M’takrifⁿ  BoP;        HP 2: Memerihalⁿ butiran BoP M’sia;        HP 3:   M’ilustrasiⁿ p’hitungan BoP
HP 4:  M’jelasⁿ maksud BoP defisit dan lebihan;       HP 5:  M’jelasⁿ cara m’atasi  BoP defisit

Maksud BoP  lebihan / surplus
Maksud BoP  kurangan / defisit
∑ nilai terimaan dari luar negara
 > ∑ nilai p’bayaran ke  luar negara
∑ nilai terimaan dari luar negara
 < ∑ nilai p’bayaran ke  luar negara

Kesan BoP lebihan
1   aliran masuk wang / modal (ke d.n.) > aliran keluar wang / modal (ke negara asing)   
2   ∑ nilai dikreditⁿ dalam akaun BoP > ∑ nilai didebitⁿ dalam akaun BoP
3   m’untungⁿ  negara kerana rizab antarabangsa  naik.

Kesan BoP defisit
1   aliran masuk wang / modal (ke d.n.) < aliran keluar wang / modal (ke negara asing)   
2   ∑ nilai dikreditⁿ dalam akaun BoP < ∑ nilai didebitⁿ dalam akaun BoP
3   merugiⁿ  negara kerana rizab antarabangsa  susut à digunaⁿ untuk menutup defisit imbangan keseluruhan
4   Nilai mata wang turun à PM naik  à inflasi diimport
5   K’jaan t’paksa m’buat pinjaman luar negara à kena bayar pokok + bunga  (bayaran khidmat hutang)
6   Jika akibat BoT, i.e. M > X à  Dx  turun , Qx kurang, p’gunaan tenaga  buruh kurang  à  UN naik


Cara m’atasi BoP defisit
Galakan  X
Kawalan  M
defisit ~ ∑ nilai X turun, maka perlu +ΔX
à turun Px, i.e. turun upah, r
à naikkan daya pgⁿ,  subsidi, pelepasan cukai

1   naikkan cukai M à  PM naik  à DM turun
2   kuota: QM  turun
3   galakan industri p’gantian M
Dasar deflasi
P’grakan modal jangka panjang
1   Y turun,  DM turun
2   dasar kewangan menguncup à r naik, jual sekuriti

1   meminjam modal dari luar negara
2   beri galakan I kepada pelabur
Rizab emas, asing
Kawalan forex
M’alirⁿ rizab ke luar negara
B’sifat jangka pendek sahaja

Bank pusat mengehadⁿ  ∑ mata wang asing
 untuk tujuan M
↑ r
è aliran masuk modal jangka pendek naik

Devaluasi
(sistem kadar tukaran tetap), i..e. turun nilai mata wang tempatan
Px relatif  murah,  Dx naik;  PM relatif  murah,  DM turun
Langkah lain
1   galakan pelancongan domestik
2   galakan pengangkutan tempatan
3   galakan pendidikan tinggi tempatan

Latihan: jadual pertukaran asing Malaysia terhadap SGD100 dan GBP1
Tahun
100 unit $ Singapura
1 unit £
X Malaysia ke UK (RM billion)
M M’sia dari UK (RM billion)
1999
2000
2001
2002
228.09
219.46
216.86
212.45
6.14
5.67
5.52
5.48
12.061
11.566
8.779
8.244
5.626
6.080
6.872
6.128
(a)    Apakah maksud Sistem Kadar Pertukaran Boleh Ubah?    (1 markah)
(b)   Hitung nilai RM1 dalam nilai £ antara 1999 -2002   (3 markah)
(c)    Adakah RM m’alami susut nilai @ naik nilai b’banding dengan £? Mengapa?    (2 markah)
(d)   Adakah hubungan antara RM dengan £ selaras dengan teori ekonomi  tentang aliran X, M?
        Terangkan.           (2 markah)
(e)   Hitung nilai £1 dalam sebutan $ Singapura pada tahun 2001.     (2 markah)


©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)

...

...

...

No comments: